»Na Gačah bomo še smučali …«

 Na Gačah bomo še smučali

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je dokončno z odločbo o dodelitvi sredstev prižgala zeleno luč za izvedbo projekta »Vrnimo Gače otrokom«. Projekt je prijavil nosilec Gače upravljanje smučišč d.o.o. skupaj s partnerji v okviru 2. javnega LAS DBK za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območji Bele krajine v programskem obdobju 2014–2020 (sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP). 

Namen projekta je približati zimske radosti v obliki smučanja belokranjskim otrokom, jih izobraziti o osnovah smučanja. Projekt bo izveden v sodelovanju projektnih partnerjev iz vseh treh sektorjev, pri čemer bo najprej poskrbljeno za infrastrukturne pogoje, in sicer z nakupom 5 premičnih snežnih topov.

Smučanje bo belokranjskim otrokom približano preko štirih aktivnosti. S prvo aktivnostjo »Animacija mladih za smučanje«, bo licencirani učitelj smučanja na vseh 13 osnovnih in podružničnih šolah v Beli krajini predstavil smučarsko opremo in tehnike smučanja. Z drugo aktivnostjo »Smučarski sejem« bodo otroci pridobili možnost, da se ugodno ustrezno smučarsko opremijo. Tretja aktivnost »Šola smučanja« bo otrokom ponudila možnost smučarskega opismenjevanja z licenciranimi učitelji smučanja. S četrto aktivnostjo pa bo organizirana športno-rekreativna prireditev, ki bo neke vrste praznik smučanja za belokranjske otroke.

 


 

Vlagatelj/nosilec projekta

Naziv projekta

SKLAD

Celotna vrednost operacije

Višina upravičenih stroškov

Sofinanciranje EKSRP

Gače upravljanje smučišč d.o.o.

 Vrnimo Gače otrokom

EKSRP

 136.778,03 EUR

112.870,32 EUR

90.296,26 EUR

 


clld_leader_eksrp


 


Nazaj na: Izvajanje projektov