MKGP - Gradiva s predstavitve javnih razpisov

MKGP Gradiva s predstavitve javnih razpisov

MKGP je dne 22.06.2010 na svoji spletni strani, predstavilo gradiva s predstavitve javnih razpisov z dne 21.06.2010 za ukrepe:

  • Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za l.2010 za naložbe na področju živinoreje in medu ter na področju novih izzivov:

JR za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev ukrep 121 za leto 2010 za naložbe na področju živinoreje in medu (pdf, 147,2 KB)

JR za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev - ukrep 121 za leto 2010 za naložbe (pdf, 148 KB)

Aplikacija e-PRP za ukrep 121 v letu 2010 (pdf, 634 KB)

  • Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom:

JR za ukrep 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007-2013 - za kmetije z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti na podlagi pogodbe in kmetije, ki se ukvarjajo s trženjem lastnih kmetijskih proizvodov in pridelavo grozdja ter vina oz. pridelavo oljk za leto 2010 (pdf, 305 KB)

  • Obnova in razvoj vasi:

JR za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi (pdf, 223,7 KB)

  • Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja:

JR za ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja (pdf, 246,2 KB)

 


Nazaj na: Novice