Mednarodni dan parkov

Foto KP Lahinja FB

24. maj je Evropska zveza naravnih in narodnih parkov leta 1999 razglasila za evropski dan parkov. V Sloveniji je ta dan namenjen predvsem ozaveščanju širše javnosti o pomenu varovanja biotske raznovrstnosti in trajnostnega razvoja v zavarovanih območjih, saj je Slovenija ena izmed držav z najvišjo stopnjo ohranjenosti narave v Evropi.

Daljnega leta 1909 so bili v Skandinaviji ustanovljeni prvi narodni parki. Temu so nato sledile tudi druge evropske države, Slovenija v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Po biotski raznovrstnosti in krajinski raznolikosti se z več kot 22.000 živalskimi in rastlinskimi vrstami uvrščamo v svetovni vrh in med najbogatejše države v Evropi, zato lahko upravičeno rečemo, da je Slovenija evropski biotski park. Med najpomembnejšimi mehanizmi ohranjanja rastlinskih in živalskih vrst je ustanavljanje zavarovanih območij. Slovenija ima skoraj 13 odstotkov svojega ozemlja zavarovanega z različnimi varstvenimi kategorijami, v okviru Nature 2000 pa 35,5 odstotka. Zavarovana območja obsegajo en narodni park, tri regijske parke, 45 krajinskih parkov, en strogi naravni rezervat, 56 naravnih rezervatov in 1217 naravnih spomenikov. Okoli 70 odstotkov slovenskega omrežja Nature pokrivajo gozdovi. Gozdovi in druge gozdne površine so leta 2010 pokrivali 42 odstotkov celotnega ozemlja Evropske unije in 59 odstotkov slovenskega ozemlja. 

V Beli krajini sta, poleg ostalih naravnih in zavarovanih vrednot, tudi dva krajinska parka, kjer so z dogodki obeležili dan parkov. V Krajinskem parku Kolpa so tokrat praznovali že štirinajstič. V Šokčevem dvoru so se obiskovalcem predstavili ponudniki hrane in izdelkov domače in umetnostne obrti. Javni zavod KP Kolpa je s partnerji v različnih projektih predstavil rezultate le teh. Predstavljen je bil tudi aktivni CLLD projekt v okviru LAS DBK – Zakladi Bele krajine (sredstva ESSR), ki je v večjem delu že realiziran, v celoti pa bo zaključen konec leta. Dogodek je popestrila umetnica Zvezdana Novaković – ZveN, ki so se ji pridružile tudi domače pevke; prav tako pa tudi kolesarji društva starodobnikov Torpedo.

V Krajinskem parku Lahinja so organizirali dneve odprtih vrat, kjer so bili možni vodeni tematski ogledi zainteresiranih skupin. Predstavili so različne možnosti doživetij, ki jih Krajinski park Lahinja ponuja. Obiskovalcem so predstavili osnovne informacije o parku, kaj so njegove posebnosti, na kakšen način si park lahko ogledajo, kje so najatraktivnejše točke in kako se lahko v naravi tudi učimo. V sklopu dogodka si je bilo moč ogledati rastišča orhidej in povirje reke Lahinje, osrednje belokranjske reke. Predstavljeno je bilo tudi doživetje »Otonova pustolovščina«, ki je namenjena predvsem družinam in šolskim skupinam. Park je v zadnjih treh letih nadgradil ogromno vsebine tudi s pomočjo dveh CLLD projektov Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Krajinskem parku Lahinja in Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi (sredstva EKSRP), kar nas še posebej veseli, saj je to, da projekti "živijo", priznanje za vse sodelujoče.  

 

 


Povzeto in foto: KP Kolpa, KP Lahinja, DeloInDom

Nazaj na: Novice