LEADER/CLLD deklaracija za programsko obdobje 2021-2027

LEADER CLLD deklaracija za programsko obdobje 2021 2027

Dne 22. in 23. novembra 2016 je v mestu Tartu v Estoniji potekala ELARD konferenca (Evropska LEADER zveza za razvoj podeželja) na temo »Podaljšanje LEADER / CLLD po letu 2020 in praznovanje 25 let programa LEADER v Evropi!«. V okviru konference, ki se jo je udeležilo 140 delegatov iz 25 evropskih držav, je bila podpisana Deklaracija o pristopu CLLD po letu 2020 +.

Z izvajanjem pristopa LEADER/CLLD tudi v naslednjem programskem obdobju so se strinjale vse članice EU, prav zaradi lastnosti izvajanja pristopa, ki se kaže v njegovi neodvisnosti, zaupanju, kreativnosti in v lastništvu skupnosti, saj ta z načrtnim pristopom prispeva k uresničevanju potreb prebivalstva ter s tem ustvarja pametno ter živahno podeželsko okolje.

Pomembni elementi izvajanja pristopa LEADER/CLLD so:

  • Ključna načela LEADER/CLLD izvajanja: pristop od »spodaj-navzgor«; izvajanje temelji na lokalni razvojni strategiji; javna – zasebna partnerstva; inovativnost; več sektorski pristop; mreženje in sodelovanje; decentralizirana administracija.
  • Pristop LEADER/CLLD se v EU izvaja že 25 let.
  • Prejemniki sredstev so: NVO, občne, podjetniki, Lokalne akcijske skupne
  • V EU je aktivnih 2.600 lokalnih akcijskih skupin, ki delujejo na območju, kjer živi 161 milijonov evropskih državljanov.
  • Skupni znesek javnega financiranja LEADER/CLLD v programskem obdobju 2014–2020 znaša 9,6 bilionov EUR.


DEKLARACIJA

ELARD spletna stran


Nazaj na: Novice