LAS DBK vabi k sodelovanju deležnike s področja ekološkega kmetovanja

LAS DBK vabi k sodelovanju deležnike s področja ekološkega kmetovanja

LAS Dolenjska in Bela krajina je pričel pospešeno s pripravo projektov s katerimi želi sodelovati na 6. javnem razpisu za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Predmet sofinanciranja so projekti, ki prispevajo k reševanju specifičnih lokalnih problemov, prenosu dobrih praks med LAS, iskanju povezav in novih znanj. Projekti morajo prispevati k realizaciji ciljev zapisanih znotraj strategije »Od vil do vilic«.

Ciljna skupina projektov so deležniki s področja ekološkega kmetovanja, ki so vključeni v kontrolo ekološke pridelave in predelave ter imajo veljaven certifikat. S pomočjo projektnega sofinanciranja bodo deležniki s področja ekološkega kmetovanja, lahko kupili opremo, ki jo potrebujejo pri svoji dejavnosti oz. za zagon novega produkta/storitev. Hkrati s posodobitvijo svoje dejavnosti, so pomembni tudi stiki, ki jih bodo deležniki ustvarili v času projekta, z ostalimi partnerskimi LAS. S sodelovanjem v projektu bodo dobili možnost predstaviti svoje produkte, hkrati pa pridobiti nova znanja, ki so bila morda do sedaj premalo razvita.

Prednost projektov sodelovanja, je tudi v tem, da v projektu lahko sodelujejo deležniki, ki nimajo izkušenj s pripravo in izvajanjem evropskih projektov. Vsa organizacija, priprave projekta in v nadaljevanju tudi izvajanje projekta, je v pristojnosti lokalnih akcijskih skupin. Zato k sodelovanju vabimo deležnike s področja ekološkega kmetovanja, ki se do sedaj zaradi preobremenjenosti z ostalimi aktivnostmi, pa morda tudi zaradi strahu pred EU birokracijo niso odločali za sodelovanje.

Višina sofinanciranja v projektu je 85% od upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek). Udeležba LAS v projektu je omejena na 100.000,00 EUR (sofinanciranje iz sredstev ESKRP).

Rok za zbiranje predlogov je 25. 1. 2022.

Vse kandidate, ki izpolnjujejo pogoje in želijo sodelovati v EU zgodbi, vabimo, da nas kontaktirajo na tel. št. 031/255-886 (Mojca Bercko Kralj) ali po elektronski pošti: lasdbk@rc-nm.si.

Vljudno vabljeni.

 


Nazaj na: Novice