LAS DBK v enaki sestavi še naprej

LAS DBK v enaki sestavi še naprej

Skupščina LAS DBK je na svoji 8. seji, dne 20. 12 . 2021, potrdila pobudo Upravnega odbora LAS DBK in sprejela sklep, da LAS Dolenjska in Bela krajina:

- ostaja v enaki obliki organiziranosti kot javno pogodbeno partnerstvo;

- z vključenimi občinami Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, MO Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice;

- z vodilnim partnerjem Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. in partnersko institucijo Razvojno informacijskim centrom Bela krajina,

nadaljuje s svojim delom tudi v programskem obdobju 2021–2027.

Pobuda se nahaja na POVEZAVI.


 


Nazaj na: Novice