LAS DBK v Državnem svetu Republike Slovenije

LAS DBK v Državnem svetu Republike Slovenije

Lokalne akcijske skupine so danes v Državnem svetu dobile priložnost, da predstavijo program (LEADER/CLLD), kot orodje pri spodbujanju lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Na posvetu so bili predstavljeni rezultati izvajanja pristopa v prejšnjem programskem obdobju, hkrati pa tudi vloga lokalnih akcijskih skupin pri skladnem teritorialnem razvoju ter vloga tovrstnega pristopa v prihajajoči finančni perspektivi v okviru kmetijske, kohezijske in ribiške politike.

Na predstavitvi so bili predstavljeni 3 odmevnejši projekti, med njimi tudi projekt LAS Dolenjska in Bela krajina - Hiša dobrot Bele krajine, v okviru katerega je bil urejen prodajno promocijski center, na police katerega je bilo umeščenih več kot 30 izdelkov belokranjskih ponudnikov. Projekt pa je dobil svoje nadaljevanje v Kolektivni blagovni znamki destinacije Bele krajine in projektu Inkubator veščin, ki se trenutno izvajata na območju Bele krajine.

 

POVEZAVA: http://drzavnisvet.si

 

 


Nazaj na: Novice