LAS DBK uspešen na 3. razpisu za sofinanciranje projektov sodelovanja

LAS DBK uspešen na 3 razpisu za sofinanciranje projektov sodelovanja

LAS DBK je še tremi Loklanimi akcijskimi skupinami (LAS Zeleni kras, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe) pripravil projekt sodelovanja »Z roko v roki do kakovostne prehrane« s katerim je kandidiral na razpisana sredstva podukrepa PRP 19.3 – Sodelovanja LAS. 

V projekt je LAS DBK vključil sofinanciranje nakupa opreme za ureditev »Podeželsko izobraževalnega centra« (Breg 1 v Novem mestu). S pomočjo EU financiranja bo v objektu Breg 1 v spodnjem delu (kleti) opremljen manjši prodajno promocijski center lokalnih dobrot. V pritličju bo urejen prostor za izvajanje izobraževalnih programov v popoldanskem času namenjenih širši javnosti, predvsem pa občanom Novega mesta. V mansardi pa bodo urejeni prostori za projektno delo.

V projektu  »Z roko v roki do kakovostne prehrane« so poleg investicijskega dela projekta, vključene tudi »mehke vsebine«, ki so povezane so z zdravo prehrano naših otrok. V projektu bodo ustvarjene povezave  ponudnik – javni zavod; s pomočjo kuharskih mojstrov se bodo pripravljali zdravi obroki za šoloobvezne otroke; izdelali zdravi jedilniki; izvajali podeželski krožki; organiziran bo ogled šolskih vrtov; iskale se bo rešitev za zelenjadarski logistični center.


clld_eksrp


Nazaj na: Novice