LAS DBK sodeluje in se povezuje

LAS DBK sodeluje in se povezuje

MKGP je konec leta objavil javni razpis za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS (Ukrep 19.3). Na razpisana sredstva lahko kandidirajo le lokalne akcijske skupine, v sodelovanju s partnerji, ki so člani LAS. V roku do 28. 2. 2020 nam je uspelo pripraviti in oddati šest (6) projektov. Vsebina projektov je zelo raznolika od turizma, ohranjanja kulturne krajine, varnosti do digitalizacije. V partnerstvo se nam je uspelo povezati z 22 slovenskimi LAS-i, 3 hrvaškimi LAS-i in 2 italijanskima LAS-oma. Skupna vrednost upravičenih stroškov projektov v katerih sodelujemo znaša 4,720 mio EUR, od tega znaša višina zaprošenih sredstev 3,985 mio EUR, kar presega razpisana sredstva v višini 3,100 mio EUR.

Finančna udeležba LAS DBK v teh projektih znaša 623.340,95 EUR, od tega je zaprošenih sredstev 529.839,89 EUR.


Nazaj na: Novice