LAS DBK se uči na dobrih praksah

LAS DBK se uči na dobrih praksah

Socialno podjetništvo oz. družbeno odgovorno podjetništvo je v razvitih evropskih državah pomemben dejavnik pri ustvarjanju BDP, v Sloveniji pa je še vedno premalo prisotno. Socialne inovacije postajajo trend in sestavni del zelenega krožnega gospodarstva. Prebivalce je potrebno ozavestiti, da recikliranje, restavriranje in ponovna uporaba še kvalitetnih, vendar že nekoliko iztrošenih kosov oblačil, pohištva…  za nekoga predstavlja odpadek, za drugega z manjšimi popravki pa veliko dobrobit.

Na območju LAS DBK je veliko kreativcev, od rokodelcev, umetnikov, oblikovalcev, fotografov, samozaposlenih v kulturi, na drugi strani pa je tudi veliko nezaposlenih mladih s kreativnim potencialom, ki ga brez ustreznega mentorstva ne znajo in ne morejo razviti. Predvsem je tu v ospredju pomanjkanje podjetniškega znanja in resursov potrebnih za zagon dejavnosti. Zato smo se toliko bolj razveselili ideje, ki nam jo je predstavil Zavod Čebela iz Novega mesta. S svojim projektom želi zavod kreativce iz različnih področij povezati v skupno socialno mrežo z imenom Kreativnica Marela, ki bo v nadaljevanju prerasla tudi v blagovno znamko MARELA. S projektom je Zavod Čebela uspešno kandidiral na 6. javnem pozivu LAS DBK za sredstva ESRR. Za pomoč pri izvedbi projekta in mentorstvo smo povabili k sodelovanju Zavod Knof iz Krškega, eno prvih socialnih podjetij, ki uspešno deluje že več kot 15 let. V okviru zavoda Knof deluje program butik Stara šola. Ta se od klasičnih trgovin »iz druge roke« po Sloveniji, razlikuje po tem, da predmeti, ki se prodajajo v trgovini, prihajajo iz domačega okolja.

Zavod Knof s svojo butično prodajalno prihaja v Novo mesto, kar bo pripomoglo k razvoju socialne/družbeno odgovorne ekonomije tudi na tem območju. V tem tednu je potekal dogodek ob otvoritvi trgovine recikliranega pohištva v Krškem, ki je primer dobre prakse, zato smo se dogodka udeležile tudi sodelavke na LAS DBK. V drugi polovici meseca junija bo Zavod pričel z izvedbo mentorskega programa v Novem mestu, ki je ena izmed aktivnosti znotraj projekta Kreativnica Marela, istočasno pa bo začel tudi z aktivnostmi za odprtje butika Stare šole, na lokaciji ob starem mostu, na Glavnem trgu 17. Že v naprej se veselimo sodelovanja.


Nazaj na: Novice