LAS DBK s partnerji pripravil prvi projekt sodelovanja

Foto Gorazd Kavčič

LAS DBK je s tremi partnerskimi LAS (LAS STIK, LAS Za mesto in vas, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe) pripravil projekt »Zaposlitvene priložnosti na kmetijah«, s katerim je kandidiral na razpisana sredstva iz Ukrepa 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Projekt je bil oddan v potrditev organu upravljanja (MKGP) v petek, 31. 3. 2017. Cilj operacije je ustvariti nove zaposlitvene priložnosti na kmetijah za predstavnike ranljive ciljne skupine. V okviru operacije bodo izvedene animacijske delavnice za kmetije, ogled dobre prakse, izdelan poslovni načrt za izbrani pilotni kmetiji, oblikovana razvojna mreža (ki bo v nadaljevanju skrbela za trajnost operacije) ter izdelan priročnik, ki bo namenjen tudi ostalim slovenskim LAS. Predvidevamo, da bomo z izvedbo operacije začeli junija 2017.


Nazaj na: Novice