LAS DBK pripravlja drugi projekt sodelovanja

LAS DBK pripravlja drugi projekt sodelovanja

LAS DBK je v sodelovanju še s tremi partnerskimi LAS (LAS s CILjem, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Notranjska) pripravil projekt »NOVI IZZIVI SLOVENSKE DROBNICE«. S projektom bomo kandidirali na 2. Javnem razpisu sredstev iz podukrepa 19.3 Priprava iz izvajanja sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Glavne aktivnosti v projektu so vzpostavitev pogojev za razvoj drobnice; povečati trajno uporabnost volne; razvoj novih produktov iz volne s kombinacijo ostalih avtohtonih rastlin (npr. lan); razvoj kulinarične ponudbe jagnjetine, ki bo temeljila na kombinaciji tradicionalnih okusov z novimi in na izmenjavi izkušenj med rejci drobnice sodelujočih lokalnih akcijskih skupin. Projekt se bo izvajal na območju Bele krajine, ki se ponaša z Belokranjsko pramenko, ki je ena od avtohtonih slovenskih pasem ovac. Predvidevamo, da bomo z izvajanjem aktivnosti na projektu začeli januarja 2018.


Nazaj na: Novice