LAS DBK potrdil devet novih projektov iz 3. javnega poziva

LAS DBK potrdil devet novih projektov iz 3 javnega poziva

Upravni odbor LAS DKB je na svoji seji dne 12. 6. 2019, potrdil devet (9) novih projektov, ki so prispeli na 3. javni poziv LAS DBK za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Do roka (22. 3. 2019) je pravočasno prispelo 14 vlog, s skupnim zneskom sofinanciranja v višini 984.279,29 EUR. Največ projektnih predlogov je kandidiralo na drugo tematsko področje - Razvoj osnovnih storitev na podeželju (EKSRP), in sicer ukrep 2.C Oblikovanje in izvajanje inovativnih programov ter novih manjših naložb za povečanje turističnega obiska (5 vlog).

Višina razpoložljivih sredstev v javnem pozivu je za znašala 644.966,28 EUR. S potrdivijo projektov je porabljena večina sredstev, in sicer v višini 585.301,99 EUR.

Potrjeni projekti bodo sedaj poslani v odobritev na pristojne organe - Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bodo stroške projektov odobrili z odločbo o dodelitvi sredstev. Preostala sredstva bodo prenesena v naslednji javni poziv, ki bo predvidoma objavljen proti koncu leta 2019.

Seznam potrjenih projektov:

Vlagatelj/nosilec projekta

Naziv projekta

Ukrep

Celotna vrednost operacije

Višina upravičenih stroškov

Sofinanciranje 80 %

Komunala Novo mesto d.o.o.

Zbirajmo odpadno jedilno olje - na bolje

2.B

106.005,27 EUR

90.350,65 EUR

72.280,52 EUR

Občina Semič

Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju

2.A

128.981,66 EUR

107.451,29 EUR

85.961,03 EUR

Občina Šentjernej

Pot ladijskega vijaka v Šentjerneju

2.B

40.344,36 EUR

32.714,18 EUR

26.171,34 EUR

Občina Mokronog-Trebelno

Medgeneracijsko ustvarjalno središče Mokronog

2.A

122.714,09 EUR

101.461,28 EUR

81.133,02 EUR

Gače upravljanje smučišč d.o.o.

Vrh Gač za vse

2.C

86.852,24 EUR

71.582,36 EUR

57.265,89 EUR

Občina Straža

Ureditev sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti

3.A

121.749,50 EUR

101.293,22 EUR

81.034,58 EUR

RIC Bela krajina

Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini

2.C

133.127,17 EUR

119.976,87 EUR

95.981,50 EUR

Občina Šmarješke Toplice

Klevevška Toplica - biser narave

3.A

57.823,23 EUR

47.933,47 EUR

38.346,78 EUR

Zavod Preslica

Botanični učni vrt Učakovci

3.A

66.295,95 EUR

60.771,01 EUR

47.127,33 EUR

                                                                                                          SKUPAJ

863.893,47 EUR

733.534,33 EUR

585.301,99 EUR


Nazaj na: Novice