LAS DBK potrdil 5 novih projektov iz 2. javnega poziva

LAS DBK potrdil 5 novih projektov iz 2 javnega poziva

Upravni odbor LAS DKB je na svoji seji dne 24. 5. 2018, potrdil 5 novih projektov, ki so prispeli na 2. javni poziv LAS DBK za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območji Bele krajine (občine: Črnomelj, Metlika, Semič) v programskem obdobju 2014 -2020, ki se bodo financirale iz sredstev ESRR in EKSRP. 

Višina razpoložljivih sredstev v javnem pozivu, razpisanih le za območje Bele krajine, je za sklad EKSRP znašala  318.563,25EUR, za sklad ESRR pa 108.765,72 EUR, skupaj torej 427.328,97 EUR. Porabljena skoraj vsa sredstva, in sicer v višini 401.645,39 EUR, preostala sredstva bodo prenesena v 3. javni poziv, ki bo predvidoma objavljen konec leta.

Potrjeni projekti bodo sedaj poslani v odobritev na pristojne organe - Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (EKSRP projekti) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bodo stroške projektov odobrili z odločbo o dodelitvi sredstev oz. pogodbo z upravičenci. 

Seznam potrjenih projektov:

Vlagatelj/nosilec projekta

Naziv projekta

Ukrep

SKLAD

Celotna vrednost operacije

Višina upravičenih stroškov

Sofinanciranje 80 %

KUD Notarima Črnomelj

Ohranjanje tradicionalnih znanj v glasbi in izkustveno učenje pri mladih, starejših in osebah s posebnimi potrebami

4.B

EKSRP

41.639,12 EUR

37.304,38 EUR

29.843,50 EUR

GAČE d.o.o., Semič

Vrnimo Gače otrokom

2.C

EKSRP

136.778,03 EUR

112.870,32 EUR

90.296,26 EUR

Občina Metlika

Hiša dobrot Bele krajine

1.C

ESRR

164.015,20 EUR

135.953,84 EUR

108.763,07 EUR

RIC Bela krajina

Igrišče znanja in druženja v Dobličah

2.B

EKSRP

109.859,27 EUR

95.938,20 EUR

76.750,56 EUR

RIC Bela krajina

Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi

2.C

EKSRP

133.906,63 EUR

119.990,00 EUR

95.992,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

586.198,25 EUR

502.056,74 EUR

401.645,39 EUR


Nazaj na: Novice