LAS DBK je na 3. javni poziv EKSRP prejel 14 vlog

LAS DBK je na 3 javni poziv EKSRP prejel 14 vlog

Ocenjevalna komisija LAS DBK je, dne 27. 3. 2019, pristopila k odpiranju in prvemu tehničnemu pregledu prispelih vlog na 3. javni poziv LAS DBK za sredstva EKSRP. LAS DBK je prejel 14 vlog v skupni vrednosti zaprošenih sredstev 984.279,29 EUR. Celotna masa razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 644.966,28 EUR. Prijeli smo prijave na vse razpisane ukrepe. Sledi podrobni tehnični in administrativni pregled vlog. Po izdelani časovnici lahko nosilci projektnih predlogov  pričakujejo dopolnitve v drugi polovici meseca aprila.


Nazaj na: Novice