LAS Dolenjska in Bela krajina

LAS DBK bo sodeloval na dogodku Roke nam niso zastonj zrasle

LAS DBK bo sodeloval na dogodku Roke nam niso zastonj zrasle

Dogodek z naslovom Roke nam niso zastonj zrasle se bo odvijal v muzeju Dežela kozolcev v Šentrupertu, v soboto, 12. 10. 2019, med 14. in 17 uro.

Namen dogodka je predstaviti različne rokodelce in rokodelske dejavnosti, ki so še poznane, se preoblikovale ali pa so se ustvarile na novo. Pod kozolci v muzeju se bodo predstavljali rokodelci in mojstri s svojo dejavnost ter pokazali postopek izdelave izdelka, uporabljene materiale in podobno.

V preteklosti so na domačijah sami pripravljali pripomočke, ki so jih vsakodnevno uporabljali, marsikje so sami spletli košaro, koš, pripravili prejo, popravili orodje, kuhinjske pripomočke... Poznali pa so tudi specializirane rokodelske dejavnosti, med njimi so to lončar, kovač, tkalec, izdelovalec pasov, vrvi in „štriknc“, medičar, svečar, rezbar, usnjar, komatar, šuštar, krojač, pipar, sedlar, kolar, tesar, sodar, klekljarica in podobno. Res pestra ponudba izdelkov in znanj, nekatera med njimi so žal že „odšla“.

Danes rokodelstvo nekaterim pomeni dodatni zaslužek, nekaterim je to osnovna dejavnost, nekateri rokodelci to delajo iz veselja do ustvarjanja. Z negovanjem in spodbujanjem rokodelskih dejavnosti pomagamo, da se ta del dediščine ohranja. Z uporabo rokodelskih izdelkov pa bo dediščina rokodelstva vitalno vpeta v naš vsak dan in „živela“ z nami.

Na dogodku sodelujeta tudi LAS STIK in LAS Dolenjska in Bela Krajina, ki bosta predstavila projekte na temo rokodelstva na tem območju.

Razstave, popis rokodelcev na območju Dolenjske in Bele krajine, knjižica predstavljenih zgodb in ostale aktivnosti na področju povezovanja rokodelcev, so bile izvedene v letu 2018 v okviru projekta Zgodbe rok in krajev, ki ga je kot partner vseslovenskega projekta izvajala Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK), ki jo vodi Razvojni center Novo mesto d.o.o. Bistvo projekta je bilo ravno povezovanje, kateremu smo priča na tovrstnih dogodkih.

LAS DBK se bo predstavila s knjižicami Zgodbe rok in krajev, katere bodo namenjene vsem obiskovalcem dogodka. V knjižici je med drugimi predstavljenih tudi dvanajst lokalnih zgodb ter rokodelskih izdelkov iz našega območja.

Vabljeni na dogodek!


Nazaj na: Novice