Koronavirus ni ustavil delo LAS Dolenjska in Bela krajina

Koronavirus ni ustavil delo LAS Dolenjska in Bela krajina

Kljub virusu in z njim povezanimi prilagoditvami, se delo na LAS DBK ni ustavilo, se je pa upočasnilo. V preteklem tednu smo preko spleta uspešno izvedli videokonferenco Ocenjevalne komisije. Na 5. javni poziv EKSRP smo prejeli 10 vlog. Povpraševanje znatno presega razpisana sredstva, in sicer bi bilo potrebnih za realizacijo vseh projektnih idej še enkrat toliko sredstev, kot je bilo razpisanih. Zaradi trenutnih težav, smo sklenili, da z razpošiljanjem dopolnitev za oddane projekte pričnemo v naslednjem tednu, ta čas pa izkoristimo za dodatno kontrolo.

Koronavirus pa ni ustavil delo LAS. Spremenil se je le način dela. Več je administrativnega in manj svetovalnega dela, kar je na nek način tudi dobro, saj smo zaradi tempa, ki smo ga imeli z razpisi, marsikaj preložili na kasnejši čas, sedaj pa je potrebno nakopičene naloge realizirati, saj so prav tako pomembne za uspešno izvedbo programa CLLD oziroma naše Strategije lokalnega razvoja.

 


V tem mesecu moramo:

  • Izdelati poročilo o realizaciji ciljev strategije LAS DBK za leto 2019 za potrebe MKGP;
  • izdelati evalvacijo strategije LAS DKB 2019;
  • pripraviti končno finančno poročilo in plan LAS DBK za potrditev na Upravnem odboru LAS DBK,
  • urediti vso dokumentacijo povezano z javnimi pozivi.

Večino tega dela lahko opravimo od doma. Opremljene smo z vso sodobno tehnologijo – prenosniki, pametnimi telefoni itd. Sicer to delo ni tako zanimivo, kot svetovalno potrebno za razvoj novih idej, sploh za nas zaposlene na LAS, ki smo navajane neposrednega stika z ljudmi, vendar se moramo v tej situaciji obnašati zelo odgovorno. 

Ko bo izolacija in prilagoditve mimo, se po »pisarniškem delu« že veselimo pregleda izvedenih ter aktualnih projektov na terenu. 

Trenutno osebno nismo dosegljive, lahko pa vsa vprašanja, pripombe in predloge v zvezi z LAS pošiljate na mail: lasdbk@rc-nm.si.

Vsem želimo veliko zdravja, strpnosti in razumevanja!

EKIPA LAS DBK 


Nazaj na: Novice