Kontroli EKSRP projektov v Beli krajini

Kontroli EKSRP projektov v Beli krajini

V torek, 7. julija 2020, je v občini Črnomelj potekala IN-SITU kontrola dveh projektov, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja kontrolira z namenom preverjanja namenske porabe sredstev, ki so bila predvidena za izvedbo aktivnosti projektov. 

V prvem delu se je kontrola nanašala na pregled kupljene stacionarne in premične opreme v okviru projekta »Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi« ter pregleda o pravilni označenosti. Premična oprema (krušna peč, miza, klop, stoli itd.) se nahaja v info centru – vstopni točki KP Lahinja v Velikem Nerajcu, kjer sicer obiskovalec dobi vse potrebne informacije za na pot po Krajinskem parku Lahinja. S pomočjo aktivnosti v projektu so partnerji v projektu omogočili obiskovalcem lažji dostop do Nerajskih lugov ter jim hkrati z inovativnim pristopom predstavili učno pot Nerajski lugi. Tako so ob rastišču navadne rezike postavili leseni podij in opazovalnico za ptice, ki bosta v drugi fazi projekta nadgrajena z informativnimi tablami ter razstavo fotografij ptic v parku.  

V drugem delu je sledil pregled na novo zgrajenega igrišča v Dobličah, kjer so bile urejene površine za skupne namene v okviru projekta »Igrišče znanja in druženja v Dobličah«. Igrišče je zasnovano tako, da je sedaj namenjeno vsem generacijam tako najmlajšim prebivalcem – otrokom in mladini, srednji delovno aktivni populaciji kot tudi starejšim in najstarejšim prebivalcem kraja. V drugi fazi projekta partnerji izvajajo dogodke ter raznovrstne izobraževalne aktivnosti s pomočjo katerih si bodo različne ciljne skupine nabirale nova znanja in izkušnje.

Nepravilnosti tekom kontrole niso bile ugotovljene, nekaj nasvetov smo bili deležni glede samega označevanja investicij. Nosilec obeh projektov (RIC Bela krajina) s partnerji je bil deležen pohvale, saj so rezultati projektov konkretni, lično urejeni in zelo uporabni za lokalno prebivalstvo in obiskovalce. 


Tekst in foto: Tina Štefanič 

Nazaj na: Novice