Kontrola projekta Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Krajinskem parku Lahinja

Foto Tina Štefanič

V ponedeljek, 16. septembra 2019, je v Krajinskem parku Lahinja potekala kontrola o namenski porabi sredstev s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. 
Kontrola se je nanašala na pregled kupljene stacionarne opreme v okviru projekta »Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Krajinskem parku Lahinja«. 

Poleg vseh drugih aktivnostih v projektu je bila bistvena aktivnost usmerjanje obiskovalcev na že obstoječih poteh s pomočjo interpretacijsih orodij. Tako obiskovalec parka resnično doživi park kot nekaj zanimivega, atraktivnega in ne nazadnje tudi inovativnega. 

Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Nosilec projekta RIC Bela krajina je bil deležen pohvale, kar je zagotovo dobra popotnica za nadaljnje izvajanje projektov CLLD. 

 


 


Nazaj na: Novice