Konstituiranje nove Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina 2014 -2020

Konstituiranje nove Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina 2014 2020

Razvojni center Novo mesto d.o.o., v teh dneh pospešeno izvaja aktivnosti za konstituiranje nove Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina 2014 -2020 (LAS DBK 2014 – 2020). Ustanovitev nove LAS, bo v nadaljevanju upravičena do črpanje sredstev iz programa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD). Vsem, ki ste s podpisano Izjavo o pristopu v Skupščino LAS Dolenjska in Bela krajina izrazili željo za sodelovanje pri oblikovanju razvojnih programov na območju LAS DBK, se zahvaljujemo za vašo pripravljenost, da s svojim znanjem pripomorete k razvoju podeželja in postanete član skupščine LAS DBK.

Obveščamo vas, da bomo 12.10.2015, ob 16. uri, sklicali ustanovno skupščino LAS DBK, na kateri bo potekal slavnosten podpis Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina. Osnutek pogodbe si lahko pogledate s klikom na povezavo.

Na skupščini vas bomo seznanili s pravicami in obveznostmi članov LAS, ki pa so navedene tudi v sami pogodbi (6. člen Pogodbe).

Prosimo vas tudi, da nam, najkasneje do srede, 07.10.2015, na mail: vesna.maksimovic@rc-nm.si, sporočite ime in priimek podpisnika pogodbe, ki se bo skupščine udeležil, da lahko pripravimo zadnji del pogodbe.

Hvala za sodelovanje in že sedaj vljudno vabljeni na prvo, ustanovno skupščino LAS Dolenjska in Bela krajina (vabilo na skupščino vam pošljemo v ponedeljek).

Za vse informacije, smo vam na voljo na 07 6000 993 in vesna.maksimovic@rc-nm.si.


Nazaj na: Novice