Kako uspešno upravljati zgradbe kulturne dediščine?

Kako uspešno upravljati zgradbe kulturne dediščine

To je vprašanje, na katerega bodo v naslednjih treh letih poskušali odgovoriti partnerji mednarodnega projekta Forget Heritage (Innovative, replicable and sustainable Private Public Cooperation management models of the abandoned historical sites by setting up Cultural and Creative Industries), v katerem sodeluje osem srednjeevropskih mest, tudi Ljubljana. Projekt poteka v okviru programa Interreg SREDNJA EVROPA in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Slovenska partnerja v projektu sta Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Glavni cilj projekta je identificirati inovativne, ponovljive in vzdržne javno – zasebne sodelovalne modele upravljanja opuščenih zgodovinskih znamenitosti, prepoznanih kot kulturna dediščina, ter razviti orodja za njihovo upravljanje, ki bodo testirana in evalvirana na konkretnih primerih. Da bodo modeli čim bolj relevantni, bodo v proces vključene različne javnosti: prebivalci mest in zainteresirana javnost, kreativni sektor, različne strokovne inštitucije, upravljavci kulturne dediščine ter odločevalci, ki so tako ali drugače povezani s kulturno dediščino.

V Strategiji lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Dolenjska in Bela krajina 2014–2020 je tudi eden izmed ukrepov povezan z manjšimi naložbami za oživitev večnamenskih stavb (ki so po navadi evidentirane kot nepremična kulturna dediščina), zato bodo rezultati zgoraj omenjenega projekta še kako zanimivi tudi za naše območje.

Poleg tega je leto 2018 evropsko leto kulturne dediščine. Leto najrazličnejših dogodkov, projektov in počastitev širom po Evropi, organiziranih z namenom vzbuditve zanimanja za kulturno dediščino v javnosti, še posebej pri otrocih in mladih. Na to temo lahko spremljate program dogodokov na povezavi: http://www.zvkds.si/sl/elkd.


1) Priročnik za upravljanje stavb kulturne dediščine

2) Priročnik o politikah za revitalizacijo opuščenih stavb kulturne dediščine v srednjeevropskih mestih

3) Smernice za vključevanje meščanov v valorizacijo stavb kulturne dediščine


Vir: RRA LUR (http://www.rralur.si/sl/projekti/forget-heritage)

Nazaj na: Novice