Javni poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije

Javni poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije

JAVNI POZIV ZA ZUNANJE NEODVISNE ČLANE OCENJEVALNE KOMISIJE
V OKVIRU URESNIČEVANJA CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA NA
OBMOČJU LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA ZA OBDOBJE 2016–2020


Z javnim pozivom, vabimo k sodelovanju zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Namen poziva je vzpostaviti nabor zunanjih neodvisnih strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

Izmed prijavljenih primernih kandidatov, bo Upravni odbor LAS DBK potrdil 5 neodvisnih strokovnjakov, za 4-letno mandatno obdobje.
Vsa dokumentacija, ki se nanaša na javni poziv je na voljo na spletni strani LAS DBK, na POVEZAVI.

Kandidati morajo oddati vlogo najkasneje do 10. 11. 2016 (šteje datum oddaje na pošti).

Obvezna priloga: življenjepis

Dodatne informacije:
E-pošta: lasdbk@rc-nm.si
Telefon: 07 6000 993 ali 040 957 899 (Tina Štefanič)


Nazaj na: Novice