Javni poziv: VPRAŠANJA in ODGOVORI

Javni poziv VPRAŠANJA in ODGOVORI

Za vse potencialne prijavitelje in partnerje, ki pripravljajo predloge operacij za JAVNI POZIV LAS Dolenjska in Bela krajina 2016, smo pripravili odgovore na najbolj pogosto zastavljena vprašanja. Vsi, ki izpolnjujete vloge in se aktivno pripravljate na oddajo le te, odgovore pazljivo preberite in nas ob morebitnem nerazumevanju kontaktirajte.

V prvem dokumentu so vprašanja postavile Lokalne akcijske skupine iz cele Slovenije, odgovore je z pristojnimi ministrstvi uskladil Koordinacijski odbor CLLD.
V drugem dokumentu LAS DBK odgovarja na vprašanja potencialnih prijeviteljev iz območja LAS Dolenjska in Bela krajina. Ta dokument bomo tedensko osvežili oz. dodali nove odgovore.

Predlagamo, da čas, ki smo ga pridobili s podaljšanjem roka za oddajo operacij (10. 2. 2016), izkoristimo kar najbolj učinkovito, zato vas vabimo, da pred oddajo idejnega predloga oz. ko bo koncept operacije že izdelan, kontaktirate z nami in bomo skupaj pregledali ustreznost vaše vloge.

Naš cilj je pridobiti zrele operacije, hkrati pa tudi izdelati nabor operacij, ki zaradi različnih vzrokov ne bodo primerne za prijavo na prvi rok, bodo pa z ustreznimi dopolnitvami in izboljšavami dovolj primerne za prijavo na naslednjih rokih.

Zavedati se moramo, da vse vsebine niso primerne za prijavo na javnem pozivu oz. za sofinanciranje iz pristopa CLLD. Lahko pa so zanimive za razvoj okolje in jih je mogoče z določenimi spremembami in v navezavi z ostalimi partnerji izdelati tako, da bodo ustrezale zahtevam pristopa CLLD. Med drugim je naloga vodilnega partnerja tudi prepoznavanje potencialov okolja, razvoj vsebin in oblikovanje partnerstev in iskanje drugih EU virov za sofinanciranje operacij za njihovo izvedbo.

Dokumenta sta dodatana tudi na podstrani z razpisno dokumentacijo: POVEZAVA


ODGOVORI KO CLLD

ODGOVORI LAS DBK (5. 1. 2017), dop. 7. 2. 2017

POVZETEK JAVNA NAROČILA_LAS DBK


Nazaj na: Novice