"Izvir cvička" - nova turistična pridobitev Dolenjske

 quot Izvir cvička quot nova turistična pridobitev Dolenjske

V petek, 21. 8. 2020, je potekala slovesnost ob otvoritvi »IZIRA CVIČKA« v Šmarjeških Toplicah. Slavnostni govornik, Borut Pahor, je v svojem govoru izrazil veselje ob ponovnem združevanju ljudi, ki je mogoče tudi z upoštevanjem pravil NIJZ. Župan Občine Šmarješke Toplice, Marjan Hribar, pa je poudaril, da postavitev Izvira cvička sodi v okvir občine za spodbujanja lokalnega vinogradništva, vinarstva in ponudbe drugih lokalnih izdelkov.

Prijaviteljica Občina Šmarješke toplice je v partnerstvu z Društvom vinogradnikov Šmarjeta in Društvom vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev s projektom »LOKALNO JE AKTUALNO – Šmarješki izvir cvička« uspešno kandidirala na 4. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost projekta z DDV znaša 139.575,33 EUR, od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja Občine Šmarješke toplice 137.021,02 EUR, ostalo so vložki partnerjev. Projekt je v višini 80% oz. 90.718,21 EUR sofinanciran iz sredstev ESRR.

V okviru projekta so izvedli nakup mobilne opreme, v sklopu katere bo točilni pult, 4 točilne naprave bodo nudile možnost degustacije vin; Iz treh bodo na aktiviranje s čipom, ki bo pritrjen na spodnji strani kozarca pritekle 3 glavne sestavine cvička (dolenjsko belo, modra frankinja, žametna črnina), iz zadnjega bo možno degustirati cviček. Na ekranu nad točilno pipo bo možno pridobiti informacije o vinu in ponudniku. Poleg bo točilno mesto za vodo, ki je namenjeno splakovanju kozarcev med degustacijo različnih vin. Vse skupaj bo pod mobilno streho, ki bo nudila zavetje in senco točilnim napravam in nekaj gostom ob točenju vina.

Projektni partner Mlin Košak je razvil nov kulinarični spominek, ki sovpada s ponudbo Šmarješkega izvira cvička. Spominek »mlinarjev kruhek« bo na voljo vsakemu obiskovalcu Šmarješkega izvira cvička (nakup kozarca + mlinarjevega kruhka v kartonski embalaži, v katero bo lahko kasneje odložil kozarec). Partnerja Društvo vinogradnikov Šmarjeta in Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev bosta izvedla strokovno izobraževanje.

Obenem bo v okviru projekta poskrbljeno tudi za promocijo na različnih kanalih, še posebej z izvedbo strokovne ekskurzije, z izdajo zloženke in promocijskimi kozarci.

Operacija LOKALNO JE AKTUALNO bo v prvi vrsti poskrbela za učinkovito rabo lokalnih virov, saj bodo v operacijo vključeni lokalni vinogradniki in vinarji, ki bodo osrednji dobavitelji vina za Šmarješki izvir cvička (lokacija v urbanem središču oz. vaškem jedru v Šmarjeti). Hkrati bo operacija spodbujala tudi ostale ponudnike k povezovanju in sodelovanju.

Operacija bo vplivala tudi na kazalnik Število urejenih skupnih površin za dvig kakovosti življenja prebivalcev, saj bo z izvedbo operacije lokalno prebivalstvo spodbujeno k aktivni udeležbi, druženju, iskanju inovativnih rešitev, hkrati pa bodo lahko prepoznali možnosti za dodaten zaslužek, boljšo vključenost v lokalno okolje, večjo željo po registraciji svoje sicer ljubiteljske dejavnosti, kar bo posledično vplivalo na dvig kakovosti lokalnih prebivalcev, kakor tudi na turistični in gospodarski razvoj občine in regije.

 


Nazaj na: Izvajanje projektov