Izvedba I. faze izgradnje Zeliščarskega centra JV Slovenije

Izvedba I faze izgradnje Zeliščarskega centra JV Slovenije

Dne 11. 4. 2019 je Občina Škocjan uradno podpisala pogodbo za izvedbo I. faze izgradnje Zeliščarskega centra JV Slovenije. Namen same investicije je bogatiti raznolikost podeželja ter dvigniti kakovost bivanja na podeželju. Gre za istoimenski projekt Zeliščarski center JV Slovenije, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Izgradnja zajema dve aktivnostih, in sicer obnovo večnamenskega objekta v Zagradu in krajinsko ureditev Zagraškega loga - poti, urbani opremi, postavitvi piktogramov, zasaditvi dreves. 

Pogodbena vrednost investicije znaša 253.019,31 EUR z DDV. Izbrani izvajalec je podjetje Urbing d. o. o. iz Studenca pri Trebnjem.


Informacije o projektu: POVEZAVA


prp leader eu slo barvni


 


Nazaj na: Izvajanje projektov