Izvajanje projekta »Povečanje samooskrbnosti z naravnimi potenciali Bele krajine«

Izvajanje projekta Povečanje samooskrbnosti z naravnimi potenciali Bele krajine

V Beli krajini partnerji v projektu »Povečanje samooskrbnosti z naravnimi potenciali Bele krajine (volna, lan, konoplja)« v prvi fazi izvajamo promocijske aktivnosti in nabavljamo orodja ter opremo za pridelavo in predelavo ovčje volne, lana in industrijske konoplje. Vse tri navedene surovine je mogoče lokalno pridelati in doma predelati v uporabne izdelke.

V drugi fazi projekta bomo z organizacijo izobraževanj za prebivalce različnih starosti omogočili ohranitev in prenos znanj in veščin o pridelavi in predelavi ovčje volne, lana in industrijske konoplje s starejše generacije na mlade, ki s svojo kreativnostjo ta znanja in veščine lahko izkoristijo za podjetniške priložnosti pri ustvarjanju zelenih delovnih mest. Projekt smo predstavili na večjih belokranjskih prireditvah, o njem pa so prispevke objavili tudi v Belokranjcu in Dolenjskem listu. Partnerji Zadruga Suplimi zadruga za pridelavo in predelavo ekološke konoplje z.o.o., Javni zavod Krajinski park Kolpa, Mirabilis, poslovne dejavnosti in gradbene storitve, d.o.o.; RIM LAN, društvo za kmetijstvo, turizem, kulinariko in domače obrti, Adlešiči in Eko društvo Krupa bomo v projektu sodelovali do konca septembra 2019. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Če želite biti prisotni na naših izobraževalnih delavnicah o ovčji volni, lanu in industrijski konoplji, nam to sporočite na e-naslov margita.adamic@siol.net

 

Margita Adamič Nazaj na: Izvajanje projektov