Izvajanje projekta "Črna človeška ribica"

Izvajanje projekta quot Črna človeška ribica quot

V okviru projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini sodelujejo partnerji Zupančič Črnomelj d.o.o. (vodilni partner), Društvo proteus, gibanje za naravo in okolje Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, Občina  Črnomelj in Razvojno informacijski center bela krajina (RIC).

V letu 2018 intenzivno izvajamo 1. fazo projekta. Na lokaciji v Jelševniku pri Črnomlju trenutno potekajo dela, ki jih vodi in ureja vodilni partner Zupančič Črnomelj d.o.o., povezana pa so predvsem z ureditvijo turistične infrastrukture (dostopna pot do izvira, ureditev šotora za opazovanje črne človeške ribice v naravi, ureditev zunanje površine v okolici objekta). 

Zavod RS za varstvo narave je kot partner v projektu zadolžen predvsem za pripravo strokovnih vsebin. V poletnem času so tako že pripravili strokovne vsebine za interpretacijo narave na lokaciji, vsebine za izvedbo naravoslovnih dni, trenutno pa v teku je priprava strokovnega gradiva za izobraževanje vodnikov. Infomracija o projektu je objavljena tudi na njihovi spletni strani (povezava). 

Proteus, gibanje za naravo in okolje Črnomelj je kot partner projekta nadgradil vsebino spletne strani s kratkim videom o črni človeški ribici (povezava VIDEO). 

V letu 2019 bodo nadaljevali z izvedbo 2. faze projekta, ki zajema postavitev opreme interpretacijskih točk na domačiji Zupančič, kjer bo urejena sodobna predstavitev v sklopih: človeška ribica, podzemne vode, plitvi kras, okoljski problemi. Postavljena bo skulptura človeške ribice, vzporedno pa bo izvedeno tudi izobraževanje in obveščanje javnosti o občutljivosti človeške ribice in kraške podtalnice ter šolanje vodnikov za izvajanje predstavitve.

Projekt, ki ga v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS DBK (povezava) sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, podpira specifični cilj ohranitev in izboljšanje stanja ogrožene živalske vrste v Beli krajini, ki predstavlja eno najbolj prepoznavnih slovenskih živali v svetovnem merilu. Ob tem želijo partnerji projekta razviti turistično lokaliteto doživljajskega zelenega turizma.


Nazaj na: Izvajanje projektov