Izteka se rok za predložitev vlog za prijavo projektov - 31.03.2012

dd

Izteka se rok za  predložitev vlog za prijavo projektov 

Opozarjamo vas, da v soboto, 31.03.2012, poteče rok za  predložitev vlog za prijavo projektov v Načrt izvedbenih projektov LAS DBK 2012.

Vlogo predložite v 1 tiskanem izvodu in 1 elektronski verziji. Tiskani izvirnik vloge in elektronska verzija vloge na CD-ju mora biti identična, v nasprotnem primeru se upošteva tiskana verzija vloge. Vlogi priložite tudi vsa potrebna dokazila (upravno dokumentacijo, predračune za nakup opreme, zemljiške izpiske, dokazila o zagotavljanju lastnih sredstev v projektu…).

Prosimo, da se držite roka za prijavo, saj bo LAS upošteval le vloge, ki bodo prispele v predvidenem roku (velja poštni žig, z dne 31.03.2012). 

 

 

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina


Nazaj na: Novice