Interventni ukrepi na področju kmetijske politike

Interventni ukrepi na področju kmetijske politike

Na novinarski konferenci, dne 24. 3. 2020, je ministrica za kmetijstvo, Aleksandra Pivec, predstavila prve ukrepe namenjene za reševanje položaja kmetov, gozdarjev in ribičev. Poudarila je, da je samozadostnost pri pridelavi hrane v teh razmerah strateškega pomena, zato bo vlada pomagala s sorazmerno enakimi ukrepi kot drugemu gospodarstvu.

 

Med ključnimi predlogi ukrepov za zaščito in spodbudo domačih pridelovalcev in predelovalno industrijo spadajo:

  • nadomestilo za čas bolezni zaradi koronavirusa za kmete, nosilce dopolnilnih dejavnosti in turističnih kmetij (v višini 80 % minimalne plače);
  • odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za čas trajanja bolezni zaradi koronavirusa;
  • odlog plačila prispevkov za kmete, ki opravljajo osnovno kmetijsko dejavnost oz. gozdarsko dejavnost, dopolnilno dejavnost na kmetiji ali drugo kmetijsko dejavnost;
  • finančna podpora nosilcem KMG zaradi izpada dohodka kot posledica padca cen, nezmožnosti prodaje zalog in nezmožnosti plačila terjatev;
  • oprostitev plačila dohodnine za podpore, ki se izplačajo kot plačilo lastnega dela upravičencev iz naslova ukrepov kmetijske politike;
  • sprememba pri javnem naročanju, kjer naj bi javni zavodi naročili vsaj 50 % pridelanih ali predelanih izdelkov v Sloveniji;
  • povračilo nepredvidljivih nujnih stroškov živilsko predelovalnemu sektorju;
  • izplačilo nadomestila za ribiče in gojitelje školjk zaradi nezmožnosti prodaje na tujih trgih, oprostitev plačila prispevkov za ribiče, za gojitelj školjk oprostitev plačila vodnega povračila.
     

Ob že zgoraj naštetih konkretnih ukrepih vladnega paketa sta pomembna še dva ukrepa ministrstva, vezana na izplačila v okviru izplačila skupne kmetijske politike: izplačali bodo 70 odstotkov avansa vsem, ki so uspešno kandidirali na razpisih, načrtujejo pa tudi ugodne kredite za investicije v osnovna sredstva in nabavo repromateriala za naslednjo sezono.


Nazaj na: Novice