Integrirana mreža paliativne oskrbe in nevladnih organizacij - regijski posvet

Integrirana mreža paliativne oskrbe in nevladnih organizacij regijski posvet

Spoštovani,

paliativna oskrba je ena od temeljnih človekovih pravic, zato bi do nje morali imeti dostop
vsi neozdravljivo bolni, ki jo potrebujejo in želijo imeti, in tudi njihovi bližnji.


Prijazno vabljeni na regijski posvet »INTEGRIRANA MREŽA PALIATIVNE OSKRBE IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ«,
ki bo v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju, v torek, 11. 10. 2022.

 

 

 

PROGRAM REGIJSKEGA POSVETA

11.00 – 13.00

14.00 – 17.00

1. Uvodni nagovor

Predstavnik vodilnega partnerja:
doc.dr. Milena Kramar Zupan, direktorica SB Novo mesto

Predstavnik LAS DBK:
Franci Bratkovič, direktor RC Novo mesto 
Jožica Povše, vodja programa LAS DBK

2. Predstavitev projekta "Integrirana mreža paliativne oskrbe in nevladnih organizacij v JV regiji"

Petra Gornik, dr.med., spec.

3. Predstavitev področja paliativne oskrbe v JV regiji

Maja Janežič, mag. vzg. in menedž. v zdr.

4. Predstavitev partnerjev projekta

5. Okrogla miza: Pobude in izzivi na področju paliativne oskrbe na Dolenjskem in v Beli krajini.

Bolj podrobno vabilo si lahko ogledate tukaj.

1. Uvodni nagovor

v.d. strokovnega direktorja Boštjan Kersnič, dr. med., spec.

2. Predstavitev projekta INTEGRIRANA MREŽA PALIATIVNE OSKRBE IN nevladnih organizacij ter predstavitev Mobilnega paliativnega tima

Maja Janežič, mag. vzgoje in menedž. v zdravstvu

3. Predavanje Paliativna oskrba

Petra Gornik, dr.med, spec.

4. Predavanje Protibolečinska terapija

Katarina Videčnik Hećimović, dr. med., spec.

5. Predavanje Paliativna oskrba pri onkološkem bolniku

dr. Maja Ebert Moltara, dr. med., spec

6. Okrogla miza: Pobude in izzivi na področju paliativne oskrbe na Dolenjskem in Beli krajini.

Bolj podrobno vabilo si lahko ogledate tukaj.

 

 

Veselimo se snidenja z vami!
Svojo udeležbo sporočite do vključno četrtka, 6. 10. 2022, na e-naslov: sonja.fir@sb-nm.si ali tel. številko 07 39 16 269.

 

 

 


Nazaj na: Izvajanje projektov