Evropska komisija potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020

Evropska komisija potrdila 3 spremembo Programa razvoja podeželja 2014 2020

Evropska komisija je potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ta obsega nekatere izboljšave ukrepa KOPOP (operacija HAB), zvišuje se delež podpore do 70 % oziroma 75 % za mlade kmete v okviru investicijskih podpor zaradi odprave posledic suše, pozebe in podnebnih sprememb za sektor vrtnin, sadjarstva in vinogradništva, uvaja se možnost podpore za vključitev novih pridelovalcev v shemo izbrana kakovost za sektor sadja. Sprememba PRP 2014–2020 uvaja tudi poenostavitev izvajanja ukrepa Sodelovanja, širi se seznam upravičencev in upravičenih stroškov pri ukrepu LEADER, določene spremembe pa se nanašajo tudi na lažje izvajanje ukrepa prenosa znanja.

S področja izvajanja ukrepa LEADER/CLLD tretja sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020 prinaša naslednje spremembe:

V okviru podukrepa 19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sprememba omogoča, da treh ponudb ne bo potrebno predložiti za stroške, kadar to ni mogoče. V okviru podukrepa 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (LAS) se spreminja seznama možnih upravičencev in upravičenih stroškov. Kot upravičenci so poleg LAS prepoznani tudi drugi lokalni akterji (npr.: občine), saj je tako zaradi širšega spektra upravičencev omogočeno izvajanje kompleksnih operacij, ki zahtevajo pristop strokovnjakov z različnih področij. Upravičeni so tudi stroški priprave operacij, ki so povezane s sestanki s potencialnimi partnerji ter razvojnimi stroški operacije. V okviru podukrepa M19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije pa so s spremembo omogočene poenostavitve oblike obračunavanja stroškov zaposlenih v obliki standardne lestvice stroškov na enoto v obliki urne postavke, obračunavanja posrednih stroškov v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov osebja ter zagotavljanja 50 % deleža stroškov animacije.

Vir in vse ostale informacije glede sprememb PRP 2014–2020 na POVEZAVI.


Nazaj na: Novice