Estonci na študijskem izobraževanju v Sloveniji

estonci

Estonci na študijskem izobraževanju v Sloveniji!

Na tridnevno spoznavanje LEADER projektov je prišla na Dolenjsko in v Belo krajino skupina ekspertov Lokalne akcijske skupine iz pokrajine Tartu. Tudi v baltiških državah že več let izvajajo različne LEADER projekte, Estonija velja med njimi za najuspešnejšo pri črpanju Evropskih sredstev. Ker pa znanja ni nikoli dovolj so v okviru zaključka srednjeročnega obdobja koriščenja sredstev in pripravi na novo proračunsko obdobje kot zaključek izobraževalnih aktivnosti želeli spoznati tudi izkušnje primerljivega okolja. In Slovenija se je pokazala kot dober primer saj so nekateri kolegi iz Estonije pred leti že nabirali izkušnje pri nas.

Skupina, ki je nastanjena na Otočcu je prvi dan spoznala osnove slovenskega program LEADER in upravljanje projektov v Novem mestu, s strani Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, drugi dan pa so spoznavali praktične izkušnje v Beli krajini.  V Šokčevem dvoru so spoznali vsebino zavarovanega območja ob Kolpi ter kulturo in zgodovino pokrajine. Ob projekciji in obisku na terenu so se podrobneje seznanili s projekti LEADER-LAS DBK v katerih sodeluje Javni zavod Krajinski park Kolpa: »Revitalizacija belokranjskih steljnikov«, »Povezovanje in usposabljanje rokodelcev ter razvoj centrov rokodelcev«, »Z revitalizacijo mlinov do zelene energije« in tudi projektom, ki je še v izvajanju »Ekološko-etnološka doživetja ob Kolpi«.

Ker a bila to tudi priložnost spoznati druge projekte, so gostje z zanimanjem prisluhnili tudi rezultatom projektov VURP »Lan od semena do gvanta« ter IPA »Od vijeglavke do soka« ter » Skupen pristop k ureditvi plovnega režima na reki Kolpi - Curs Colapis« in seveda drugim domačim in mednarodnim izkušnjam.

Rezultate projektov so eksperti spoznavali tudi ob prikazu mojstrov rokodelstva ter na terenu v steljnikih in ob Kolpi pri Benetiču na Vinici ter na Turistični kmetiji Žagar v Damlju. Gostom smo želeli poleg suhoparnih rezultatov prikazati predvsem dušo podeželja – tudi na primeru dejavnosti Turističnega društva Damelj, ki je pogumno vstopilo v projekt IPA in  z veliko žlico zajelo evropska sredstva.

 

V Beli krajini smo jih navdušili s Kolpo; v nadaljevanju pa bodo spoznavali tudi Pleterje, Lipico, Postojno in druge eminentne Slovenske turistične destinacije.

 

 Boris Grabrijan, direktor KRAJINSKI PARK KOLPANazaj na: Novice