Dan LAS DBK v Beli krajini

Dan LAS DBK v Beli krajini

Dne 26. 10. 2018 smo skupaj s partnersko institucijo RIC Bela krajina organizirali Dan LAS DBK v Črnomlju. Rdeča nit tokratnega dogodka je bila predstavitev rokodelcev, rokodelskih izdelkov ter aktualnih projektov CLLD.

Tekom dogodka je bila najbolj aktualna tema povezana z razvojem lastne blagovne znamke, s pomočjo katere se bo promovirala tako turistična ponudba, kulinarična ponudba, pa tudi prehranski in rokodelski izdelki iz Bele krajine. Kot primer dobre prakse je bil v predstavitvenem delu udeležencem prikazan razvoj blagovne znamka Bohinjsko, njen nastanek in postopno uveljavljanje v okolju. V nadaljevanju se je razvila zanimiva debata, in sicer primerjava med blagovno znamko Dobrote Dolenjske in Bohinjsko. Prva je izrazito tržno usmerjena, saj vključuje neposredno ponudnike v trženjske kanale; dočim je cilj blagovne znamke Bohinjsko – promovirati ponudnike in z različnimi akcijami pomagati ponudnikom pri uveljavljanju na trgu.

Bela krajina ima razvita že vsa potrebna izhodišča za razvoj svoje znamke: izdelano strategijo turizma, prepoznane rokodelce in ponudnike, pa tudi potencialne promotorje. Potrebno je le povezati vse niti. V okviru dogodka so se na stojnicah predstavili domači ponudniki, pa tudi nosilci projektov CLLD, ki se trenutno izvajajo na območju.


 


Nazaj na: Novice