Čredniška pot po Poljanski dolini ob Kolpi

Čredniška pot po Poljanski dolini ob Kolpi

V letu 2020 je v delu Poljanske doline ob Kolpi zaživel projekt Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt vodi RIC Bela krajina skupaj s projektnimi partnerji Občino Črnomelj, Krajinskim parkom Kolpa in Kulturnim društvom Stari trg ob Kolpi.

V prvi fazi projekta so bila izvedena večja gradbena dela, ki so zajemala obnovo izvirne jame Peč,  opornega zidu in dostopne poti, kamnitih korit za napajanje živine in ureditev tribun ter večnamenskega objekta na športnem igrišču v Starem trgu. Delno je bilo urejeno tudi počivališče ob Deskuvko – Kovačevskem kalu, kjer mimoidoče pričakata klopci za sprostitev. Za predstavitev projekta je bila sredi poletja organizirana kulturna prireditev s pohodom po delu načrtovane Čredniške poti, ki se krožno vije po izgonih med Kovačo vasjo in Starim trgom ter se po pobočjih spusti do Kolpe in vzpne nazaj na ravan. Povezuje kale in izvire, preprede nekdanje pašnike s pestro biotsko raznovrstnostjo in razgalja nove razglede daleč naokrog.

Opravljena je bila tudi obširna raziskava o bogati dediščini čredništva, otroške paše in njihovih iger ter vodnih virov v dolini. Rezultati raziskave bodo obiskovalcem predstavljeni na informativnih tablah, zloženkah ter na spletni strani, kjer bodo poleg zapisa dostopni tudi zvočni posnetki z opisom posameznih znamenitosti. Ob zaključku prve faze projekta je bila organizirana delavnica Od paše do izdelka, ki je v duhu razmer potekala preko svetovnega spleta.


Vir: RIC Bela krajina 

Nazaj na: Izvajanje projektov