Čim večja samooskrba na prehranskem področju mora postati cilj

Čim večja samooskrba na prehranskem področju mora postati cilj

Vsi dogodki v zadnjem letu so nas opozorili, kako ranljivi smo ljudje v stvareh, ki se nam dozdevajo same po sebi umevne. Mednje sodi tudi preskrba z osnovnimi živili. Po izdelani analizi Kmetijsko gozdarskega zavoda je Slovenija še daleč od samozadostnosti. Po statističnih podatkih znaša potrošnja zelenjave v deset letnem povprečju okoli 214.000 t. Na leto sami pridelamo okoli 93.000 t in uvozimo 157.600 t zelenjave. Stopnja samooskrbe je v 10 letih nihala in je v deset letnem povprečju okoli 37 %. Kljub nizki stopnje samooskrbe, pa še vedno prihaja do presežkov, ki so posledica slabe organiziranosti trga in izrazite sezonskosti v pridelavi.

LAS Dolenjska in Bela krajina je še s tremi partnerskimi LAS (LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Notranjska in LAS Od Snežnika do Nanosa) pripravil projekt Z roko v roki do kakovostne prehrane, s katerim smo želeli preveriti v kolikšni meri se javni zavodi oskrbujejo s prehranskim artikli na lokalnem trgu. Analiza ankete v kateri je sodelovalo 35 javnih zavodov iz območja Dolenjske in Bele krajine, je pokazala, da še vedno večina zavodov – 64 % kupuje živila preko večjih trgovski verig, le 17 % pri lokalnih kmetih. Sicer so vsi izrazili željo sodelovati z lokalnimi ponudniki, predvsem zaradi zagotavljanja sledljivosti in kvalitete, težave pa nastajajo zaradi izrazite sezonskosti pridelave, nezadostnih kapacitet skladiščenja (predvsem pri mesu), administrativnih težav in v pomanjkanju predpakiranih živil.

S ciljem, da predstavimo lokalno ponudbo in izdelke ponudnikov približamo potrošnikom, je s pomočjo sofinanciranja sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, znotraj mestnega jedra Novo mesto, obnovljen in urejen Podeželsko izobraževalni center (Breg 1). V spodnji etaži objekta se nahaja prodajno promocijski center z lokalnimi izdelki. V njem predstavlja in prodaja svoje izdelke več kot 30 ponudnikov iz Dolenjske in Bele krajine.

V želji, da ponudbo še nadgradimo in da izdelke lokalnih ponudnikov še bolj približamo potrošnikom, je Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, v sodelovanju še s tremi partnerji pripravila projekt Kooperativno kmetijstvo LAS Dolenjska in Bela krajina s katerim je pridobila sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za oblikovanje poslovno logističnega modela lokalne samooskrbe. Z izvedbo projekta bodo vzpostavljeni pogoji za sodelovanje med lokalnimi pridelovalci in potrošniki, ki bodo spoznali izdelke izbranih ponudnikov in jih kasneje lahko tudi kupovali. Rezultat projekta bodo sklenjene pogodbe med lokalnimi pridelovalci in javnimi zavodi. V projekt pa je vključena tudi promocija lokalnih ponudnikov, saj bodo imeli ti možnost predstaviti svoje produkte na tržnicah vseh dvanajstih občin iz območja LAS Dolenjske in Bele krajine.

Vse ponudnike, ki želijo predstaviti svoj produkt ali pa ga celo ponuditi potrošnikom na prodajnih policah znotraj Podeželsko izobraževalnega centra, vabimo, da nas kontaktirajo preko e-naslova lasdbk@rc-nm.si. Potrošnike, ki želijo kupovati lokalno in jesti lokalno, pa vabimo, da prodajalno obiščejo.

 

Avtorica: Jožica Povše

V duhu spodbujanja lokalne samooskrbe na prehranskem področju vas vabimo, da se nam pridružite na Facebooku in sodelujete v nagradni igri #OkusiDolenjsko. Okusi lokalno. Menimo namreč, da za najboljše kulinarične produkte potrebujemo najboljše sestavine. Lokalne. Domače. Take, ki imajo zelo kratko pot od vrta/gozda do krožnika.

Izziv za vas: Pokažite nam katere lokalne sestavine uporabljate v svoji kuhinji.

V nagradni igri smo združili moči VisitDolenjska, Europe Direct Novo mesto in naš LAS DBK.

Kako sodelovati?

Vašo fotografijo domačih in lokalnih sestavin, ki jih uporabljate pri svoji kuhi, objavite na družabnih omrežjih in uporabite ključnike #okusidolenjsko #lokalnadejanja #visitdolenjska #lasdbk.

Žrebanje nagrad med sodelujočimi bomo izvedli vsak teden do 15. junija 2021.


 


Nazaj na: Novice