Brezplačna delavnica: “Trajnostni turizem kot konkurenčna prednost in način življenja” & predstavitev “Kolesarjem prijazen ponudnik” 27.9.2022 16.30 - 19:00

Brezplačna delavnica Trajnostni turizem kot konkurenčna prednost in način življenja amp predstavitev Kolesarjem prijazen ponudnik 27 9 2022 16 30 19 00

Dolenjska je turistično izjemno zanimiva destinacija s potencialom edinstvenih doživetij, ki se po kakovosti lahko primerjajo z najboljšimi produkti tako slovenskega, kot tudi evropskega turizma. Geografsko območje destinacije, ki na trgu nastopa pod skupno znamko VisitDolenjska poleg treh vodilnih destinacij Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice sestavlja še ostalih devet dolenjskih občin.

Ohranjene naravne vrednote (reke, gozdovi), številne možnosti z umik v naravno okolje, bližina pomembnih povezav so atributi za razvoj turistične ponudbe, kakršno bo iskal sodobni turist, ki je zelo pozoren na svoje zdravje in zdravje ljudi, s katerimi potuje.

I. del: 16.30 – 18.00

Na brezplačni delavnici, namenjeni turističnim ponudnikom bomo na interaktivni način govorili o naslednjih temah:

– kratek pregled izzivov, ki so pripeljali do tega, da je trajnost danes edina možna razvojna pot 

– predstavitev mednarodnih, evropskih in nacionalnih odzivov na izzive (predstavitev trendov, trajnostnih certifikatov…)

– predstavitev ukrepov za racionalno rabo vode, energije in ravnanje z odpadki v turističnih podjetjih (konkretni ukrepi in primeri)

Delavnico izvaja Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace.

Zavod Tovarna trajnostnega turizma – GoodPlace, združuje 12 soustanoviteljev iz Slovenije in tujine (direktorica je Jana Apih), ki delujejo tako na področju turizma kot tudi na drugih širših komplementarnih področjih. Vse od svoje ustanovitve leta 2012 GoodPlace razvija znanja in orodja, povezana predvsem z razvojem in implementacijo trajnostnega turizma na vseh ravneh, od nacionalnega do lokalnega, pa tudi mednarodnega in podjetniškega.

odmor za kavo

II. del : Kolesarjem prijazen ponudnik

Namen koncepta »kolesarjem prijazni ponudnik (KPP)« je spodbuditi lokalne ponudnike vseh kategorij (nastanitve, gostišča, servisi itd.), da svojo ponudbo dopolnijo s ciljem, da v goste privabijo tudi kolesarje. Posledično s povečanjem obiskov kolesarjev pridobivajo, tako lokalna kot tudi širša skupnost, izboljšuje se ponudba in kolesarska infrastruktura.

– Pozdravni nagovor / Mojca Bercko Kralj, LAS Dolenjska in Bela krajina
– Koncepti certificiranja »Kolesarjem prijazni ponudnik« v Evropi in Sloveniji / Andrej Zalokar, Studio Oreh
   – primerna oprema, pogoji in način prijave v sistem certificiranja »Kolesarjem prijazni ponudnik« / Andrej Zalokar, Studio Oreh
– vprašanja in odgovori

 

Delavnica je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava na spodnji povezavi.

 

Prvi del izvedbe delavnice sofinancirajo Slovenska turistična organizacija v okviru “Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022”, ter Občina Šmarješke Toplice, Občina Dolenjske Toplice, Mestna občina Novo mesto v organizaciji Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.

Drugi del delavnice s predstavitvijo Kolesarjem prijaznega ponudnika sofinancira »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«.

slika 2

 


Nazaj na: Izvajanje projektov