Animacijska delavnica v Straži

Animacijska delavnica v Straži

Animacijska delavnica v Straži

V sredo, 15. 3. 2023, je v prostorih Kulturnega doma Straža potekala animacijska delavnica s pomočjo katere raziskujemo potenciale za razvoj podeželja.

Kljub manjši zasedbi je potekala živahna razprava v kateri smo se lahko individualno osredotočili na želje in potrebe v lokalnem okolju.
Prepoznali smo lokalne akterje v lokalnem okolju, ki so že pokazali interes po povezovanju in sicer Turistično društvo Straža, OŠ Vavta vas in KUD Straža.

Razprava se je vrtela tudi okoli projekta »Ureditve sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti«. V okviru projekta se je uredila krožna pot v dolžini 700 metrov, uredili so se leseni prelivi, manjši otoki, lesena opazovalnica, talna opazovalnica za ptice, v učni mlaki pa bo možno odvzemati vzorce vode in zemljine, ki ju bodo preučevali šolarji na naravoslovnih dnevih, skratka nastala je prijetna učna pot biotopi Zalog. Izrazila se je skrb, po trajnostnem upravljanju območja in želja po nadaljnjem razvoju prostora za turistične in izobraževalne namene.

Obveščeni smo bili tudi o zanimivem literarnem turističnem produktu »Po poteh Jožeta Dularja«, ki je nastala v tesnem sodelovanju s KUD Straža. Pot vodi tudi mimo Dularjevega mlina v Vavti vasi, ki je bil prvič omenjen že leta 1502 in predstavlja izjemen spomenik kulturne dediščine. Možnost je, da se v prihodnosti s pomočjo LAS projektov pripravi manjša interpretacija te kulturne dediščine, kar bi bilo v tem prostoru zelo dobrodošlo.  Straža prav tako potrebuje manjši prireditveni prostor za kulturne dogodke, kar je spet odlična priložnost za sodelovanje med društvi in občino.

Poleg naštetega je bil prepoznan še potencial oddaje vrtov oz. mestnih vrtičkov, izmenjave sadik, delavnic peke kruha, skratka samooskrbnih aktivnosti, ki bodo v prihajajoči Strategiji zagotovo našle svoj prostor.

 

 


Nazaj na: Novice