Aktivnosti LAS DBK v poletnih in prihajajočih mesecih

Aktivnosti LAS DBK v poletnih in prihajajočih mesecih

Letni dopusti so zaključeni, šolski zvonci so zapeli, poletje odhaja in mi smo ponovno celotna ekipa na svojih delovnih mestih. Kljub poletni vročini je delo LAS DBK potekalo nemoteno, je pa res, da smo se LAS-ovke ukvarjale predvsem z internimi zadevami:  

  • V začetku meseca julija je bila s strani MKGP izvedena revizija vseh postopkov povezanih z izvedbo 1. in 2. javnega poziva LAS DBK. Komisija ni našla nobenih večjih napak, dana so bila le priporočila za izboljšanje nekaterih postopkov.

  • Glede na nova pravila izvajanja pristopa CLLD za sofinanciranje iz sredstev EKSRP, po katerih mora MKGP potrditi vse postopke izbora projektov, pred začetkom vnosa vlog v eKmetijo, smo med poletnimi meseci izvedli vse potrebne aktivnosti in dobili s strani MKGP zeleno luč za začetek vnosa projektov v elektronsko aplikacijo.

  • Ocenjevalna komisija za pregled projektov oddanih na 4. Javnem pozivu ESRR se je sestala 2krat in v mesecu avgustu pripravila dopolnitve;

  • Izdelali smo tudi zahtevek za delovanje LAS (osem mesečno obdobje), ki je bil konec meseca avgusta poslan v pregled in izplačilo na ARSKTRP.


Kaj nas čaka v naslednjih mesecih:

  • Vnos vlog odobrenih na 3. Javnem pozivu  EKSRP v elektronsko aplikacijo eKmetija (9 vlog).

  • Izbor vlog za sofinanciranje iz sredstev 4. Javnega poziva ESRR in v nadaljevanju vnos vlog v elektronsko aplikacijo eMA.

  • Objava 5. Javnega poziva za sofinanciranje iz sredstev EKSRP. Razpisana bodo sredstva za realizacijo ciljev znotraj Ukrepa 1.B Povečati samooskrbnost na prehranskih in ostalih področji in Ukrep 4.B: Spodbujanje izkustvenega učenja in sobivanja z naravo za mlade in osebe s posebnimi potrebami;

  • Izdelava in izvedba vseh potrebnih postopkov za 2. spremembo Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina;

  • Ostala tehnično – administrativna opravila povezana z izvajanjem aktivnosti LAS DBK: oddaja zahtevkov za upravičence, izdelava dopolnitev, sklic organov LAS DBK, aktivnosti za animacijo okolja in večjo prepoznavnost LAS DBK v prostoru ter ostale trenutno še nepredvidene aktivnosti.

Iz vsega sledi, da bo jesen dinamična, koliko sadežev bomo obrali, pa je odvisno od vseh nas. O vseh novostih bomo poročali na naši spletni strani www.las-dbk.si

 

EKIPA LAS DBK

 

las_dbk_logotip_color_version


Nazaj na: Novice