6. posvet LAS, Trebnje, 22. in 23. januar 2015

posvet

V okviru 6. posveta LAS, ki ga je organiziralo Društvo za razvoj Slovenskega podeželja, je več kot 90 predstavnikov Lokalnih akcijskih skupin in zainteresirane javnosti pripravljalo skupne pripombe in predloge sprememb Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 – 2020. Temu je sledila priprava projektov sodelovanja, ki bi se izvedli na širšem območju Slovenije v prihodnjih letih, gostitelji pa so predstavili tudi nekatere uspešne razvojne projekte v območju in gastronomijo Dolenjske.

 

Društvo za razvoj Slovenskega podeželja (DRSP) je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Mrežo za podeželje organiziralo 6. posvet lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki je potekal 22. in 23. v Trebnjem. Osrednja tema tokratnega posveta je bila obravnava predloga Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 – 2020 (v nadaljevanju Uredba). Aktualnost področja, ki ga ureja predlog Uredbe dane v javno obravnavo konec preteklega tedna, in različna stališča socialnih partnerjev se kažejo tudi v izjemno visoki udeležbi, saj se je posveta udeležilo več kot 90 predstavnikov LAS-ov, občin in drugih socialnih partnerjev.


Uvodoma je zbrane pozdravil predsednik DRSP g. Aleš Zidar in izpostavil pomen društva kot nevladne mreže za razvoj podeželja pri oblikovanju nacionalnih strateških in razvojnih dokumentov na področju. S pozivom k tesnemu sodelovanju predstavnikov na lokalni ravni in pristojnih institucije pa je svoj pozdrav zaključil gostitelj posveta in predsednik Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine g. Tone Hrovat ter izpostavil aktivnosti Konzorcija biotehniških šol s katerimi bodo vplivali na zaposljivost in tudi na zaposlenost njihovih diplomantov.
 

V dopoldanskem delu prvega dne so ga. Alenka Sešek s sodelavci iz Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in podeželje, ga. Nena Dokuzov iz Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj ter predstavniki Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavili ključne od 155 prejetih pripomb socialnih partnerjev na Uredbo. Pojasnili so nekatera stališča in spremembe ter se zavezali poiskali odgovore na vsa morebitna odprta vprašanja. V popoldanskem delu so udeleženci posveta obravnavi Uredbe namenili večurno razpravo, na tej podlagi pa bo komisija LEADER pri DRSP pripravila skupne pripombe in predloge sprememb ter jih poslala pristojnemu ministrstvu.
 

Drugi dan posveta so predstavniki LAS-ov oblikovali vsebine projektov sodelovanja, ki bi se izvedli na širšem območju Slovenije v prihodnjih letih. V razpravi in oblikovanju čezmejnega sodelovanja pa se jim bodo pridružili tudi predstavniki hrvaške LEADER mreže in predstavnik Mreže za podeželje pri MKGP.
 

V zadnjem delu posveta je župan Občine Šentrupert g. Rupert Gole predstavili njihov Zeleni razvojni model in Deželo kozolcev ter tako z uspešnimi lokalnimi projekti zaokrožili toplo Dolenjsko gostoljubnost in dvodnevno gastronomsko popotovanje.

 

 

 


Nazaj na: Novice