5. seja Skupščine LAS DBK

las dbk

Vse člane skupščine LAS DBK, vabimo na 5. sejo Skupščine LAS DBK. Skupščina bo potekala 15.7.2011 ob 12.00 uri v sejni sobi Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.

 V primeru vaše odsotnosti prosimo, da pooblastite predstavnika, ki bo na seji zastopal vaše interese.

 Gradivo bo poslano po elektronski pošti in objavljeno na spletni strani www.las-dbk.si , podokno Skupščina.

 


Nazaj na: Novice