2. srečanje rokodelcev v okviru projekta Zgodbe rok in krajev

2 srečanje rokodelcev v okviru projekta Zgodbe rok in krajev

V ponedeljek, 17. septembra 2018, je bilo v Novem mestu v okviru projekta sodelovanja Zgodbe rok in krajev organizirano še eno srečanje rokodelcev s strokovnim predavanjem. Predavanje je izvedla oblikovalka Jana Vilman Proje, ki pri svojem delu združuje preteklost s sodobnostjo v povezavi s turizmom. Ukvarja se z znamčenjem in upravljanjem kolektivnih blagovnih znamk, mentoriranjem rokodelcev pri razvoju spominkov in z oblikovanjem sodobnih pripadnostnih oblačil. Vodi center za kakovost Turizma Bohinj, ki je zadolžen za celostno podobo destinacije Bohinj in upravljanje blagovne znamke Bohinjsko/from Bohinj. Po izobrazbi akademska restavratorka in uni. dipl. inženirka oblikovanja tekstilij in oblačil v doktorski nalogi pod mentorstvom dr. Janeza Bogataja razvija model za oblikovanje izdelkov z inspiracijo v kulturni dediščini in s slovensko istovetnostjo. Na srečanju smo iskali načine, kako vključevati tradicionalna znanja v sodobne, tudi serijske izdelke. V prvem delu je bil poudarek na analizi primerov dobrih praks ohranjanja tradicionalnih obrti prek izdelave sodobnih uporabnih izdelkov. V drugem pa so se udeleženci srečali z zelo zanimivimi pristopi k oblikovanju in razvoju novih izdelkov ter govorili o pomenu celostne podobe pri prodaji izdelkov – od zgodbe do embalaže.

Predavanje je bilo izredno koristno, saj so udeleženci s seboj prinesli svoje rokodelske izdelke in na licu mesta dobili konkretne napotke za izboljšanje ponudbe. Prizadevamo si, da bi bilo takšnih srečanj še več, saj rokodelci obeh območji (Dolenjske in Bele krajine) tovrstne dogodke pogrešajo.


Projekt »Zgodbe rok in krajev« izvaja LAS Dolenjska in Bela krajina v okviru potrjene Strategije lokalnega razvoja oz. operacij sodelovanja LAS. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Nazaj na: Izvajanje projektov