LAS Dolenjska in Bela krajina

Kontakt

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA LAS DBK

Vodilni partner:
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ljubljanska 26
8000 Novo mesto

T: 07/ 33 72 980
E: lasdbk@rc-nm.si

Svetovanje:

Vodja izvajanja pristopa CLLD na območju LAS DBK:

POVŠE Jožica

T: 07/ 33 72 985
M: 041 317 177
E: jozica.povse@rc-nm.si

Sodelavci:

ŠTEFANIČ Tina

T: 07/ 60 00 993
M: 040 957 899
E: tina.stefanic@rc-nm.si


JEVŠČEK Gregor
RIC Bela krajina - partnerska institucija
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
M: 040 593 191
E: gregor.jevscek@ric-belakrajina.si