(ZAKLJUČEN) JAVNI POZIV ZA VZPOSTAVITEV PARTNERSTVA IN ČLANSTVA V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 2014–2020

 ZAKLJUČEN JAVNI POZIV ZA VZPOSTAVITEV PARTNERSTVA IN ČLANSTVA V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 2014 2020

LAS Dolenjska in Bela krajina, ki ga zastopa Razvojni center Novo mesto, s partnerjem Razvojno informacijskim centrom Bela krajina, na osnovi sklepa Razvojnega sveta JVS regije, z dne 6.3.2015 in 11. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 in 32. člena Uredbe EU 1303/2013/EP, objavlja

JAVNI POZIV ZA VZPOSTAVITEV PARTNERSTVA IN ČLANSTVA V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 2014–2020 

Z javnim pozivom, vabimo k sodelovanju že obstoječe člane Skupščine LAS Dolenjska in Bela krajina iz programskega obdobja 2007–2013 in tudi nove člane.

Članstvo v LAS je odprto za vse, ki želijo s svojim znanjem pripomoči k razvoju podeželja. K sodelovanju vabimo predstavnike iz območja Dolenjske in Bele krajine, in sicer iz:

  • javnega sektorja (občin, javnih zavodov),
  • ekonomskega sektorja (zbornic, družb, samostojnih podjetnikov),
  • nevladnih organizacij (zbiranje predlogov NVO bo potekalo preko regijskega NVO centra za JV Slovenijo) in
  • zainteresirane posameznike.

Vašo prijavo pričakujemo do 20. septembra 2015. Podpisane izjave pošljite na naslov: Razvojni center Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, s pripisom »LAS DBK 2014–2020«. Za vse potencialne člane bomo takoj po zaključku zbiranja prijav organizirali informativni sestanek na katerem vas bomo seznanili s pravicami in obveznostmi članov LAS. Predstavljen bo tudi osnutek partnerske pogodbe, ki bo podpisan na ustanovni Skupščini LAS Dolenjska in Bela krajina 2014–2020.


Vljudno vabljeni!

IZJAVA


Nazaj na: Novice