LAS Dolenjska in Bela krajina

(ZAKLJUČEN) JAVNI POZIV ZA VZPOSTAVITEV PARTNERSTVA IN ČLANSTVA V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 2014 -2020

 ZAKLJUČEN JAVNI POZIV ZA VZPOSTAVITEV PARTNERSTVA IN ČLANSTVA V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 2014 2020

LAS Dolenjska in Bela krajina, ki ga zastopa Razvojni center Novo mesto, s partnerjem Razvojno informacijskim centrom Bela krajina, na osnovi sklepa Razvojnega sveta JVS regije, z dne 6.3.2015 in 11. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 in 32. člena Uredbe EU 1303/2013/EP, objavlja

JAVNI POZIV ZA VZPOSTAVITEV PARTNERSTVA IN ČLANSTVA V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 2014 -2020

Z javnim pozivom, vabimo k sodelovanju že obstoječe člane Skupščine LAS Dolenjska in Bela krajina iz programskega obdobja 2007 – 2013 in tudi nove člane.

Članstvo v LAS je odprto za vse, ki želijo s svojim znanjem pripomoči k razvoju podeželja. K sodelovanju vabimo predstavnike iz območja Dolenjske in Bele krajine, in sicer iz:

  • javnega sektorja (občin, javnih zavodov),
  • ekonomskega sektorja (zbornic, družb, samostojnih podjetnikov),
  • nevladnih organizacij (zbiranje predlogov NVO bo potekalo preko regijskega NVO centra za JV Slovenijo) in
  • zainteresirane posameznike.

Vašo prijavo pričakujemo do 20. septembra 2015. Podpisane izjave pošljite na naslov: Razvojni center Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, s pripisom »LAS DBK 2014 – 2020«. Za vse potencialne člane bomo takoj po zaključku zbiranja prijav organizirali informativni sestanek na katerem vas bomo seznanili s pravicami in obveznostmi članov LAS. Predstavljen bo tudi osnutek partnerske pogodbe, ki bo podpisan na ustanovni Skupščini LAS Dolenjska in Bela krajina 2014–2020.


Vljudno vabljeni!

IZJAVA


Nazaj na Novice
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje