LAS Dolenjska in Bela krajina

4. JAVNI POZIV_ESRR

4 JAVNI POZIV ESRR

4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Datum objave: sreda, 10. 4. 2019

Rok za oddajo vlog: petek, 28. 6. 2019 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja LAS DBK)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 597.955,27 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 041 317 177 (Jožica Povše) in 040 587 884 (Anja Jakše), vsak delovnik med 8.-15. uro. Za informacije osebno oz. za sestanek je potrebno predhodno poklicati. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [25. 6. 2019 - do 15. ure za telefonske informacije in do 23:59 za pisna vprašanja].


Razpisna dokumentacija: 
1. Javni poziv (.pdf): 4. Javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina
2. Navodila prijaviteljem za izdelavo in izvajanje operacij (.pdf): Navodila prijaviteljem
3. Vloga za prijavo operacije s prilogami (.doc): Vloga za prijavo operacije
- PRILOGA 1: Finančni načrt (.xls): Finančni načrt
4. NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA
5. Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem (nosilcem operacije) in partnerjem
6. Oprema ovojnice (.doc): OVOJNICA

 


Drugi dokumenti: 
- Strategija lokalnega razvoja LAS DBK za programsko obdobje 2014–2020 (.pdf): Strategija lokalnega razvoja LAS DBK
BROŠURA: Povzetek strategije
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
- Gradivo za pomoč pri prvem koraku k pripravi projekta: POVEZAVA 


clld_esrr


Nazaj na: Novice