(ZAKLJUČEN) 3. JAVNI POZIV_EKSRP

 ZAKLJUČEN 3 JAVNI POZIV EKSRP

3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Datum objave: petek, 4. 1. 2019

Rok za oddajo vlog: petek, 22. 3. 2019 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje opreacij je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 644.966,28 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz EKSRR znaša do 80 %.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 041 317 177 (Jožica Povše) in 040 957 899 (Tina Štefanič), vsak delovnik med 8.-15. uro. Za informacije osebno oz. za sestanek je potrebno predhodno poklicati. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [19. 3. 2019 - do 16. ure za telefonske informacije in do 23:59 za pisna vprašanja].


Razpisna dokumentacija: 
1. Javni poziv (.pdf): Javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina, SPREMEMBE
2. Navodila prijaviteljem za izdelavo in izvajanje operacij (.pdf): Navodila prijaviteljem
3. Vloga za prijavo operacije s prilogami (.doc): Vloga za prijavo operacije
- PRILOGA: Finančna preglednica (.xls): Finančna preglednica
4. - Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (pdf. - povezava) s prilogo 1: katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (.pdf - povezava)
    - Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (pdf. - povezava) s prilogo 1: katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (pdf. - povezava)
5. Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem (nosilcem operacije) in partnerjem
6. Vzorec pogodbe med LAS in nosilnim partnerjem
7. Oprema ovojnice (.doc): OVOJNICA

 


Drugi dokumenti: 
- Strategija lokalnega razvoja LAS DBK za programsko obdobje 2014–2020 (.pdf): Strategija lokalnega razvoja LAS DBK
Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020
BROŠURA: Povzetek strategije
- Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD: Navodila, PRILOGA 1: Časovnica
- Gradivo za pomoč pri prvem koraku k pripravi projekta: POVEZAVA ANIMACIJSKE DELAVNICE za razvoj projektnih idej v okviru 3. javnega poziva: 

DATUM

KRAJ

URA

Torek, 22. 1. 2019

Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto

12. uri

Četrtek, 24. 1. 2019

Dežela kozolcev, Šentrupert 5, Šentrupert

12. uri

Torek, 5. 2 . 2019

Poslovna hiša Stratus,  RIC Bela krajina, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj

12. uri

 

Delavnice so namenjene širši zainteresirani javnosti. Na želeno delavnico se prijavite na e-naslov tina.stefanic@rc-nm.si.

Za individualno delo oz. tedaj, ko bo partnerstvo že postavljeno in znana projektna ideja, predlagamo, da nas pokličite in vam bomo individualno pomagali pri razvoju vaše projektne ideje oz. pri izpolnjevanju vloge ter določitvi vseh potrebnih prilog.  

VABILO na delavnice. 


Gradivo z delavnic: OSNOVNE INFORMACIJE_3. JAVNI POZIV in PRIPRAVA PROJEKTA 

OKVIR za PRIPRAVO PROJEKTA


clld_leader_eksrp


 


Nazaj na: Novice