(ZAKLJUČEN) 2. JAVNI POZIV_EKSRP

 ZAKLJUČEN 2 JAVNI POZIV EKSRP

2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine (občine: Črnomelj, Metlika, Semič) v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Datum objave: petek, 22. 12. 2017

Rok za oddajo vlog: četrtek, 29. 3. 2018 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje opreacij je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 318.563,25 EUR in od tega. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz EKSRR znaša do 80 %.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 07 33 72 980 ali 07 60 00 993, vsak delovnik med 8.-15. uro. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [26. 3. 2018].


Razpisna dokumentacija:
1. Javni poziv (.pdf): Javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina, SPREMEMBE
2. Navodila prijaviteljem za izdelavo in izvajanje operacij (.pdf): Navodila prijaviteljem
3. Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD: Navodila, PRILOGA 1: Časovnica
4. Vloga za prijavo operacije s prilogami (.doc): Vloga za prijavo operacije
- PRILOGA: Finančna preglednica (.xls): Finančna preglednica
5. Vzorec konzorcijske pogodbe med partnerji
6. Vzorec pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem
8. Oprema ovojnice (.doc): OVOJNICA


Drugi dokumenti:
- Strategija lokalnega razvoja LAS DBK za programsko obdobje 2014–2020 (.pdf): Strategija lokalnega razvoja LAS DBK
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020
- BROŠURA: Povzetek strategije


ANIMACIJSKE DELAVNICE za razvoj projektnih idej v okviru 2. javnega poziva

Občina

Kraj

Datum in ura

ČRNOMELJ

 

Podjetniški inkubator Bele krajine - Poslovna hiša STRATUS

v četrtek, 18. 1. 2018,

ob 10.00 uri

METLIKA

 

Mladinski center Metlika

v torek, 23. 1. 2018,

ob 10.00 uri

SEMIČ

 

sejna soba Kulturnega centra Semič

v sredo, 31. 1.2018,

ob 17.00 uri

Več informacij lahko pridobite na spletnem naslov LAS DBK www.las-dbk.si ali v Razvojno informacijskem centru Bela krajina, kontaktna oseba: Bojana Šprajcer, telefon: 040 814 582 ali v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., kontaktni osebi: Tina Štefanič in Jožica Povše, telefon: 07 33 72 980.

POVEZAVA


GRADIVO z DELAVNIC:

OSNOVNE INFORMACIJE_2. JAVNI POZIV

PRIPRAVA PROJEKTA_2. JAVNI POZIV

 


 


Nazaj na: Novice