Dokumenti in Obrazci


Splošno CLLD in LAS DBK

LOGOTIPI LAS DBK: osnovni LOGO (jpg), LOGO 1 (png), LOGO 2 (pdf), priročnik CGP LAS 

LOGOTIP RC NM: LOGO 1 (jpg), LOGO 2 (png), priročnik CGP RC
LOGOTIP CLLD: LOGO pokončni (png), LOGO vodoravni (png), CGP (pdf)

las_dbk_logotip_color_version 1             rc_logo_primarni_rgb              clld_vodoravno_cmyk modra 1DOKUMENTI in OBRAZCIEvropska kmetijska politika (sklad EKSRP)

OZNAČEVANJE: 

LOGOTIPI: OBVEZNO - logo.jpg (barvno), OBVEZNO - logo.jpg (sivinsko), opcijsko - Logo EKSRP in CLLD (jpg) in (png.)
LOGOTIP EKSRP+LAS+RCNM: sestavljen logo.jpg


PLAKATI: A3-pokočni (docx), A3-ležeči (docx)
TABLE: A3 pokončna (pdf), A3 ležeča (pdf), A2 pokončna (pdf), A2 ležeča (pdf)
LISTA PRISOTNIH: vzorec - za sestanke, vzorec - za dogodke 
SPLETNA STRAN: osnutek vsebine in navodilo

PRIPRAVA POROČILA:

Poročilo s prilogami in vsemi dokazili se pripravi v skladu z Navodili za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (glejte poglavje 2, 4 in 5 ter prilogo)

POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA: poročilo
SPECIFIKACIJA STROŠKOV: tabela

Obrazec 1: POTRDILO O PREJEMU SREDSTEV
Obrazec 2: IZJAVA O DOVOLJENJU VPOGLEDA V URADNE EVIDENCE
Obrazec 3: ZAPIS o pregledu primerljivih ponudb
Obrazec 4: PRP10a, za zavezance po ZJN-3: OBRAZEC JN in evidenčno naročilopojasnilo 

ČASOVNICA za stroške dela: časovnica (xls),
ČASOVNICA za stroške dela za S.P.: časovnica (xls),
PRISPEVEK V NARAVI: izjava in časovnica (docx)

Veliko informacij v povezavi z označevanjem aktivnosti je spletni strani Programa razvoja podeželja: POVEZAVA (sledimo navodilom za LEADER/CLLD).
Ob izvajanju operacije/projekta je skozi celotno izvedbo potrebno natančno upoštevati NAVODILA ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH (1. in 2. javni poziv) oz. PRAVILNIK o označevanju vira sofinanciranja iz PRP za obdobje 2014–2020 (3., 5. in 7. javni poziv) ter Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD.

 

prp leader eu slo barvniDOKUMENTI in OBRAZCIEvropska kohezijska politika (sklad ESRR)

LOGOTIPI: logo.jpg, logo.pdf, Logo ESRR in CLLD (jpg), povezava logotipi (klik na ESRR)- za oblikovalce
PLAKATI primeri naslovnic: PRIMER 1, PRIMER 2, PRIMER 3, NAVODILA za prilagoditev plakatov
CGP PRIROČNIK: PRIROČNIK s primeri (vedno se gleda primere za sklad ESRR)
LISTA PRISOTNOSTI: vzorec - za sestanke, vzorec - za dogodke

PRIPRAVA POROČILA: 

VSEBINSKO POROČILO: poročilo (docx)
KONČNO POROČILO: poročilo (docx)
PRILOGA 1, finančno poročanje: stroškovnik (xls)
ZAZNAMEK O IZBORU PONUDB: zaznamek (priloga k računom) 

IZJAVA PROJEKTNEGA PARTNERJA O NAKUPU NOVE OPREME: Izjava
Izjava o potrditvi ZZI: Izjava

Podatki javno naročilo: obrazec

Izjava o nepovezanosti: Izjava

ČASOVNICA za stroške dela: časovnica

MESEČNO POROČILO: poročilo

 

Veliko informacij v povezavi z izvajanjem ESRR operacij in označevanjem aktivnosti je spletni strani www.eu-skladi.si.

Ob izvajanju operacije/projekta je skozi celotno izvedbo potrebno natančno upoštevati Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 _verzija-1-11_december2020.pdf ter Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

logo_ekp_sklad_za_regionalni_razvoj_slo_slogan 1