LAS Dolenjska in Bela krajina

Dokumenti in Obrazci

DOKUMENTI

Evropska kmetijska politika (sklad EKSRP)

Evropska kohezijska politika (sklad ESRR)OBRAZCI

Splošno:

Sklad ESRR:

LOGOTIPI: logo.jpg, logo.pdf, povezava logotipi (klik na ESRR)- za oblikovalce
PLAKATI primeri naslovnic: PRIMER 1, PRIMER 2, PRIMER 3, NAVODILA za prilagoditev plakatov
CGP PRIROČNIK: PRIROČNIK s primeri (vedno se gleda primere za sklad ESRR)
LISTA PRISOTNOSTI: vzorec
ČASOVNICA za stroške dela: priprava v teku, začasna časovnica

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje