LAS Dolenjska in Bela krajina

Strategija LAS DBK

Lokalna razvojna strategija (LRS)

je strateški dokument LAS za razvoj njenega podeželskega območja s prednostnimi nalogami določenega območja. Za odpravljanje razvojnih problemov in doseganja razvojnih ciljev, je te naloge potrebno izvesti. Temelj strategije so lokalni, razvojni potenciali, definirana problematična območja, izražene potrebe lokalnih prebivalcev, civilnih, javnih, ekonomskih interesnih skupin, ki delujejo in živijo na območju LAS.

Pristop od spodaj navzgor (angl. bottom-up) dopolnjuje ostale nacionalne in regijske politike, ki se večinoma izvajajo na način od zgoraj navzdol. Aktivno vključevanje lokalnih virov ter sodelovanje lokalnih akterjev pri pripravi in izvajanju (LRS) med drugim predstavlja sam bottom-up pristop.

Več: Strategija LAS DBK (pdf, 2,4 MB)