LAS Dolenjska in Bela krajina

Predstavitev

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) je ustanovljena z namenom črpanja sredstev iz ukrepa 4. osi skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007 - 2013 (PRP 2007 - 2013) po pristopu Leader. Njena naloga je, da izdela in preko projektov učinkovito izvaja lokalno razvojno strategijo (LRS) in uresničuje njene cilje ter iz ukrepov LEADER, upravlja s finančnimi sredstvi.

LAS DBK predstavlja organizirano partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev (javni, ekonomski, civilni sektor), ki s svojimi različnimi značilnostmi prispevajo k razvoju podeželja na drugačen način.

LAS Dolenjska in Bela krajina ni registrirana kot pravna oseba, nima svoje davčne številke in transakcijskega računa.

Je neprofitna oblika javno-zasebnega, lokalnega partnerstva za razvoj podeželja za območje Dolenjske in Bele krajine z neposrednim upravljalcem LAS:

Razvojni center Novo mesto d.o.o. (Development centre Novo mesto LTD)

Ljubljanska cesta 26

8000 Novo mesto

LAS Dolenjska in Bela krajina je ustanovljena za območje občin in MO Nm (razen naselja Novo mesto):

180px_obcina_crnomelj_grb Občina Črnomelj
dolenjske_toplice Dolenjske Toplice
180px_obcina_metlika_grb Občina Metlika
180px_obcina_mirna_pec_grb Občina Mirna Peč
nm Mestna občina Novo mesto
180px_obcina_semic_grb Občina Semič
obcina_sentjernej_grb Občina Šentjernej
obcina_skocjan_grb Občina Škocjan
180px_obcina_smarjeske_toplice_grb Šmarješke Toplice
180px_obcina_straza_grb Občina Straža
obcina_trebnje_grb Občina Trebnje
grb_obcine_mokronog_trebelno Občina Mokronog-Trebelno
sentrupert Občina Šentrupert
obcina_zuzemberk_grb Občina Žužemberk