LAS Dolenjska in Bela krajina

Delavnice

Delavnica na temo: Izvajanje projektov leader in priprava zahtevkov

Delavnici za izdelavo Načrta izvedbenih projektov 2011 (NIP 2011):

Delovno srečanje:

Dne 06.09.2010, smo prejeli Odločbo o potrditvi LIN 2010, št. 33151-12/2008/151, dogovor o terminskem planu izvedbe projektov ter ostale informacije:

  • torek, 14.09.2010, ob 13:00h, Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
  • Vabilo 14092010 (pdf, 351,2 KB)

Napovedane spremembe z izvajanjem programa Leader v Sloveniji in Navodili za izdelavo zahtevkov za izplačilo sredstev iz naslova Leader objavljenih v mesecu juliju bodo predstavljene na delavnici:

Poročanje:

Pri izvajanju programa Leader, je MKGP v letu 2010 intenzivno pristopilo k izdelavi sprememb za leto 2011. Organ upravljanja je organiziral naslednje predstavitvene delavnice:

Priprava projektov za izvedbo LRS LAS DBK 2011:

  • četrtek, 15.07.2010, ob 10:00h, restavracija Štajdohar, Kanižarica 41G, 8340 Črnomelj
  • torek, 13.07.2010, ob 12:00h, Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

Predstavitev LAS DBK in programa Leader:

  • četrtek, O8.07 2010, ob 17:00h, Kulturni dom Šentrupert

Izvajanje programa Leader na območju LAS DBK v naprej:

  • četrtek, 17.06.2010, ob 09:00h, Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

Delavnici za izdelavo Načrta izvedbenih projektov 2011 (NIP 2011):